نوشته‌ها

فرآیند تغییر

توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است. سازمانهایی که می‌خواهند به تغییرات موفقیت‌آمیز دست یابند باید بر فرصت‌ها متمرکز شوند و در آغاز جاده تغییر، باید چند پرسش زیر را از خود بپرسند:   - چه چیزی باید بهبود داده شود؟ - چگ…