نوشته‌ها

طراحی و گرافیک

شعارهای تبلیغاتی شرکتهای ایرانی و خارجی

    همان چیزی که این روزها پایه و اساس تبلیغات را تشکیل می‌دهد تا جایی که موج تبلیغات تمام صنایع و خدمات را با خود همراه کرده و به صنعت بزرگ تبلیغات تبدیل شده است. شاید در گذشته، شعارهای تبلیغاتی اهمیت کمتری داشتند، اما بدون…