نوشته‌ها

بازاریابی ویروسی

  بازاریابی ویروسی - بازار یابی دهان به دهان بازاریابی ویروسی viral marketing به فرآیند افزایش مشتریان از طریق بازاریابی دهان‌به‌دهان گفته می شود. در این نوع از بازاریابی هنگامی‌که تبلیغاتی مشتری را جذب کند مشتری از طریق نشر این نوع…