نوشته‌ها

جسارت در کسب و کار

جسارت رمز موفقیت هر کسب و کار مدیرانی رشد می کنند که در شرایط بحرانی و سرنوشت ساز، جسارت و شجاعت ایجاد تغییرات بزرگ را دارا باشند و به سرعت کسب و کار خود را با شرایط وفق دهند. شرح حال اندرو گرو مدیر شرکت اینتل در اوایل سال ۱۹۹…