نوشته‌ها

راهکار برای تبدیل طراحی خوب به یک نمونه عالی

از ایده ای ذهنی تا طراحی حرفه ای  سه راهکار برای تبدیل طراحی خوب به یک نمونه عالیبه قلم Andrew Askedall   مدیر ارشد طراحی محصول نخستین مرحله از فرآیند طراحی همیشه جذاب ترین بخش آن است. این مرحله در بردارنده امکان های مختلفی است. …