نوشته‌ها

مزایای مینیمالیسم در امور مالی

همین‌طور که پیچیدگی دنیای ما روزبه‌روز بیشتر می‌شود، تقاضای مردم برای خیلی از مزایای زندگی مینیمالیستی هم بیشتر می‌شود. مینیمالیسم زندگی‌ای با استرس کمتر، حواسِ جمع‌تر، آزادی بیشتر و زمان بیشتر را ارائه می‌کند؛ یعنی همه‌ی چیزهایی را که مردم امر…