نوشته‌ها

عکاسی نجومی

عکاسی نجومی یکی از سبک‌های عکاسی است که می‌توان از دو جنبه علمی و هنری به آن نگاه کرد. علمی: به کمک عکاسی نجومی می‌توان به اطلاعات بسیار زیادی در مورد سیارات٬ ستاره‌ها٬ کهکشان‌ها٬ … و حتی راز پیدایش هستی پی برد. اخیراً بشر با استفاده ا…