نوشته‌ها

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی از جنبه های مختلفی تعریف میشود. از یک منظر طراحی بسته بندی ، برنامه ریزی و ساخت فرم و ساختار کامل بسته بندی یک محصول است. در خلق یک طراحی جدید و یا بازسازی طراحی موجود، معمولا اندازه و شکل، رنگ، طرز بسته …