نوشته‌ها

"حق با کارکنان است"

مرحوم پروفسور طوسی پدر مدیریت ایران سال‌ها پیش در کنفر…