نوشته‌ها

هفت اصل مدیریت کیفیت

یک ) اصول مدیریت کیفیت – تمرکز بر مشتری الف) بیانیه تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآوردن الزامات مشتری و تلاش بر فراتر رفتن از انتظارات مشتری است. ب) استدلال منطقی موفقیت پایدار زمانی حاصل می‌شود که یک سازمان اعتماد مشتریان و سایر طرفهای ذی…