نوشته‌ها

عکاسی تبلیغاتی

۱۵ راه برای بهبود مهارت عکاسی (۳)

  3- ترکیب، تیز کردن و اشباع12. محل قرار گیری سوژه(موقعیت)قرار دادن موضوع اصلی در مرکز عکس می تواند یک ترکیب بسیار ایستا و خسته کننده باشدعلاوه بر انتخاب سوژه  برای عکاسی و استفاده بهتر تنظیمات ، یادگیری اصول…