نوشته‌ها

نکات ساده در عکاسی به گفته استیو مک کاری

نکات ساده در عکاسی به گفته استیو مک کاری (Steve McCurry)   ۱ - قانون یک سوم   اگر تصویر را بوسیله دو خط عمودی و دو خط افقی به ۹ قسمت تقسیم کنیم از محل تلاقی این خطوط ۴ نقطه که به آنها نقاط طلایی می‌گویند بوجود می‌آید…