نوشته‌ها

فرآیند تغییر

توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است. سازمانهای…

استراتژی های رفع عادت های بد و ایجاد عادت های خوب

پنج استراتژی ریشه کن کردن عادت‌های بدکشف محرک‌ها: چهار سوا…

سازمان استراتژی محور

 برای سالیان متمادی، تدوین یك استراتژی "برنده" كلید م…