نوشته‌ها

فرآیند تغییر

توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است. سازمانهایی که می‌خواهند به تغییرات موفقیت‌آمیز دست یابند باید بر فرصت‌ها متمرکز شوند و در آغاز جاده تغییر، باید چند پرسش زیر را از خود بپرسند: - چه چیزی باید بهبود داده شود؟- چگ…

استراتژی های رفع عادت های بد و ایجاد عادت های خوب

پنج استراتژی ریشه کن کردن عادت‌های بدکشف محرک‌ها: چهار سوال بزرگ که در پشت هر عادت بدی قرار گرفته اند؛ چه کسی، چه چیزی، چه وقتی، چه جایی. این سوالات به افزایش آگاهی شما از عادت‌های رفتاری‌تان بیشتر می‌کند. پاک سازی خانه: خانه تان ر…

سازمان استراتژی محور

 برای سالیان متمادی، تدوین یك استراتژی "برنده" كلید موفقیت سازمانها در دنیای پر رمز و راز رقابت  محسوب می شد. تاكید بر استراتژی و چشم انداز موجب شكل گیری این عقیده غلط شده بود كه" همه آنچه كه برای موفقیت لازم است یك استراتژی صحیح ا…