نوشته‌ها

استراتژی های رفع عادت های بد و ایجاد عادت های خوب

پنج استراتژی ریشه کن کردن عادت‌های بدکشف محرک‌ها: چهار سوال بزرگ که در پشت هر عادت بدی قرار گرفته اند؛ چه کسی، چه چیزی، چه وقتی، چه جایی. این سوالات به افزایش آگاهی شما از عادت‌های رفتاری‌تان بیشتر می‌کند. پاک سازی خانه: خانه تان ر…