نوشته‌ها

برخی از معروفترین استانداردهای سری ISO

برخی از معروفترین استانداردهای سری ISO عبارتند از:   ایزو سری 9000 این استانداردها چندین ویرایش داشته اند. که در ابتدا دسته بندی آن ها به صورت زیر بوده است:ISO 9001 : استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های طراح، تولید و ارائه …