نوشته‌ها

ادای موفقیت را در آورید

بعضی وقت ها ادای موفقیت را در آورید در تحقیقاتی که در یکی از کلینیک های آمریکا به عمل آمده است، از بیماران تست شخصیت گرفته شد که میزان خوش بینی و بدبینی آنها تعیین شود. پیشرفت بیماران در طی مدت 30 سال مورد بررسی قرار داده شد و نت…