نوشته‌ها

درباره اتحادیه صنف تبلیغات

 انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایرانIran Advertising Agencies Assosiation تاریخچه انجمن پس از خاتمه جنگ تحمیلی ، صنعت تبلیغات نیز هماهنگ با رشد سریع نهادها و موسسات صنعتی و اقتصادی کشور ، فعالیت مجدد خود را شروع نمود. افزا…