نوشته‌ها

آب پنهان چیست؟

آب پنهان چیست؟  آب مجازی یا آب پنهان، مقدار آبی است که کالا یا محصول در یک فرآیند تولید از لحظه شروع تا پایان، مصرف می‌کند. در تجارت آب مجازی، به کشورهای کم‌آب توصیه شده که به جای تولید مواد غذایی از منابع آب داخلی، به و…