نوشته‌ها

,

ابزار آفلاین مناسب برای طراحان

  بیشتر طراحان وب کار بر روی پروژه های جدید خود را از رایانه های خود آغاز می کنند. صدها ابزار برای خلق قاب های سیمی، مدل های پیش الگو و مدل های آزمایشی  و انجام سایر فعالیت های برنامه ریزی روی رایانه و یا بصورت آ…