نوشته‌ها

کارکنان را آموزش دهید

در اغلب کلاسهای آموزشی، هنگامی که من در مورد آموزش کارکنان صحبت می کنم ، مدیران حاضر در کلاس این سوآل را می پرسند که : -اگر آموزش بدهیم و آنها سازمان را ترک کنند چه باید بکنیم؟ می دانم که این سوال اغلب شماها هم هست ا…