نوشته‌ها

عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
,

اصول فیلم برداری

هرچند آشنایی با اصول فیلم‌برداری برای خودش دوره‌ای مفصل خواهد شد، اما با رعایت و به‌کار بستن برخی نکته‌ها می‌توانیم تصویر با کیفیت‌ تر و مناسب‌تری را در تاریخ زندگی‌مان به ثبت برسانیم. حرکت های دوربین به طور کلی سه دسته هستند: 1 - اپتیکی …