لیست کانون آگهی و تبلیغات اصفهان(بخش دوم)

#ناممدیر مسئولصاحب امتیاراستاننشانیتلفنزمینه فعالیتتاریخ اعتبار
۲۰۱جهان آروینقادری چرمهینی علیقادری چرمهینی علیاصفهانفولادشهر محله ب ۱ پارکینگ ۱۲ جنب سپاه۰۹۱۳۳۳۵۵۵۶۷ – ۰۳۳۵۲۶۳۷۰۷۹۲۷ آذر ۱۳۹۴
۲۰۲جهان نماطباطبایی فر سیداحمدطباطبایی فر سیداحمداصفهاناصفهان خیابان مسجد سید خیابان طیب سمت راست جنب بانک سپه پلاک ۱۸۰۹۱۳۳۱۳۳۱۸۷ – ۲۳۵۵۵۹۲۲۴ تیر ۱۳۹۵
۲۰۳چاپارصفوی محمدمهدیصفوی محمدمهدیاصفهاناصفهان.خیابان میر. کوچه جنب بیمارستان سپاهان. پلاک۲۰۰۹۱۳۱۱۸۱۹۸۱ – ۶۶۱۷۸۶۰طراحی و خدمات چاپ
۲۰۴چارخونهحاجی محمدیان مهدیحاجی محمدیان مهدیاصفهاناصفهان خیابان چهارباغ خواجو نبش مکینه خواجو ساختمان تجاری اداری برق ادیسون طبقه ۳ واحد ۳۰۱۰۹۱۳۰۲۱۸۴۲۶ – ۰۳۱۳۲۶۴۵۲۵۱سایر۲۶ خرداد ۱۳۹۸
۲۰۵چاوشچاوشی جاری علیچاوشی جاری علیاصفهاناصفهان خیابان هشت بهشت غربی ابتدای ملک جنوبی نبش بن بست زهره ۱۸ شماره ۹۷ واحد ۳۰۹۱۳۱۰۲۵۴۵۱ – ۳۶۶۳۲۶۱۷سایر۰۴ تیر ۱۴۰۱
۲۰۶چتر آبیواعظ کرونی علیرضاواعظ کرونی علیرضااصفهانتیران و کرون. بلوار امام. روبروی مخابرات۰۳۳۲۳۲۲۸۷۸۷ – ۰۹۱۳۱۳۳۱۷۶۲طراحی و خدمات چاپ
۲۰۷چتر قرمزرمضانی زهرارمضانی زهرااصفهانشهرستان لنجان فولاد شهر چهارراه ب ۵ پشت بانک سپه مجتمع تجاری اداری ثامن طبقه فوقانی شهر فرش واحد ۱۸ شماره ۸۸۰۹۱۳۳۲۹۲۷۶۰ – ۵۲۶۴۷۹۳۸سایر۲۶ آبان ۱۳۹۶
۲۰۸چشم شهرامیر یوسفی طاهرهخانی خوزانی علیرضااصفهانخمینی شهر بلوار امیر کبیر روبروی اتوبوس رانی آقایی طبقه ۳۰۳۱۱۳۵۱۳۹۵۹سایر۱۴ مهر ۱۳۹۶
۲۰۹چشمکپور احمدی سید مصطفیپور احمدی سید محسناصفهاناصفهان خیابان شمس آبادی جنب بانک ملی کوچه شاهزاده ابراهیم ساختمان چشمک پلاک ۲ طبقه ۴ واحد ۸۲۳۵۳۰۴۲ – ۰۹۱۳۳۱۰۲۲۴۵سایر۱۹ مرداد ۱۳۹۶
۲۱۰چهار باغفتحی پور بصیرفتحی پور بصیراصفهاناصفهان خیابان چهارباغ بالا مجتمع اوسان طبقه ۳ واحد ۳۰۹۰۹۱۳۳۰۵۲۳۴۰ – ۳۶۶۷۳۰۴۶سایر۱۲ دى ۱۳۹۸
۲۱۱چهارده ۱۴مرجوی میثممرجوی اکبراصفهاناصفهان خیابان مسجد سید خیابان آیت الله بیدآبادی روبروی حمام و مسجد علی قلی آقا ساختمان پارس طبقه پایین واحد ۱۳۳۳۹۲۲۸۳ – ۳۳۳۹۲۲۸۲ – ۰۹۱۳۱۲۵۲۷۶۶سایر۲۳ شهریور ۱۳۹۸
۲۱۲چهل چهلحبیبی هادیکوقان فهیمهاصفهاناصفهان خانه اصفهان ۵ طبقه کوچه ارغوان۰۹۱۳۲۲۴۵۴۳۱ – ۳۲۳۱۱۱۱۱سایر۰۹ آذر ۱۳۹۴
۲۱۳حاشیه گرافیکامینی حمید رضاامینی حمید رضااصفهاناصفهان.خیابان چهارباغ خواجو مقابل بانک تجارت ساختمان معتمدی طبقه دوم واحد ۵۲۷۳۲۳۳۶ – ۰۹۱۳۱۲۸۲۴۳۶سایر۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۱۴حامی رسانهخسرویان همامی ایمانحامی رسانه نو اندیشاصفهاناصفهان خیابان شیخ بهایی حد فاصل چهارراه آذرو اردیبهشت جنب کوچه شماره ۲۳ مرکز تخصصی رشد هنر واحد ۳۰۸۰۹۱۳۱۷۰۱۵۹۷ – ۳۳۳۸۵۱۲۰سایر۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۱۵حروفتوکلی علیتوکلی علیاصفهاناصفهان خیابان جی خیابان ابرکوی سلمان کوی رجبعلی کیانی پلاک ۵۰۰۳۱۳۵۲۳۱۳۵۴سایر۱۶ اسفند ۱۳۹۴
۲۱۶خانواده جوانفروزنده شهرکی روح الهشرکت آسایش خانواده جواناصفهاناصفهان اتوبان خیام جنب روگذر شهید مطهری ساختمان پارسه طبقه ۱ واحد ۲– – –
۲۱۷خانه چکاوکعلیزاده صدیقی کبریعلیزاده صدیقی کبریاصفهاننجف آباد خیابان منتظری شمالی جنب حوزه علمیه پلاک ۳۱۴۰۳۱۴۲۵۱۴۸۹۳سایر۱۶ آذر ۱۳۹۴
۲۱۸خانه طراحان وند آفرینقاسمی همامی حسامقاسمی همامی جلالاصفهاناصفهان بلوار کشاورز جنب بانک رفاه مجتمع تجاری افشار طبقه دوم واحد ۸۰۹۱۳۳۱۵۱۵۹۰ – ۰۹۱۳۳۳۷۳۹۴۷ – ۷۷۷۰۸۷۹سایر۰۳ شهریور ۱۳۹۸
۲۱۹خانه طراحی و گرافیکمنتصری مهدیمنتصری مهدیاصفهانگلپایگان. خیابان آیت اله گلپایگانی۰۳۷۲۳۲۲۸۹۷۶ – ۰۹۱۳۳۷۱۷۵۳۷طراحی و خدمات چاپ
۲۲۰خانه گرافیکسلیمیان آمنهسلیمیان آمنهاصفهانزرین شهر خیابان شریعتی روبروی مجتمع تجاری کارون طبقه ۲ پوشاک تن آذین– –
۲۲۱خانه نقشکیوان بروجنی راضیهکیوان بروجنی راضیهاصفهاناصفهان خیابان محتشم کاشانی مجتمع ستاره جنب پست بانک طبقه ۴۰۹۱۳۷۹۴۵۵۸۳ – ۰۳۱۳۶۲۸۵۹۳۹سایر۰۲ مرداد ۱۳۹۸
۲۲۲خانه هنر ایرانترابی زیارتگاهی بتولترابی زیارتگاهی بتولاصفهاناصفهان.خیابان میر. حدفاصل پل هوایی و خیابان آب. ساختمان۲۰۱۶۶۲۴۹۰۰ – ۰۹۱۳۳۱۸۶۰۴۰طراحی و خمات چاپ
۲۲۳خضرامحققی شیوامحققی شیوااصفهاناصفهان.چهارراه تختی. پاساژ خاتمی. طبقه فوقانی کفش ملی۴۴۸۱۰۸۵ – ۰۹۱۳۳۱۲۱۷۳۲طراحی و خدمات چاپ
۲۲۴خورشیدزرفشانی زهرهربیعی مرضیهاصفهاناصفهان خیابان بزرگمهر خیابان مفتح مقابل روزنامه نسل فردا ساختمان محمد۳۲۲۷۴۵۱۵ – ۳۲۲۷۴۷۵۴سایر۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲۲۵دارتوکدرویش حسینی اکرمدرویش حسینی اکرماصفهاناصفهان خیابان فلسطین نبش کوچه شماره ۳ (هلاکوئی) مجتمع تیام طبقه ۴ واحد ۱۵۰۹۱۳۶۳۸۹۲۳۹ – ۰۳۱۳۲۲۰۷۷۲۵سایر۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۲۶دانشعیاری علی آبادی اکرمعیاری علی آبادی اکرماصفهانکاشان بلوار شهید مطهری روبروی بریدگی۱۸ – ۵۵۵۶۰۰۱۷ – ۰۹۱۳۳۶۲۶۴۲۳آگهی نامه۱۸ تیر ۱۳۹۹
۲۲۷در اوجحق شناس راضیهحق شناس راضیهاصفهاناصفهان خیابان امام خمینی (ره) خیابان عطاالملک نبش بلوک ۳۳ طبقه فوقانی ابزار سپاهان۰۹۱۳۸۱۲۸۹۹۴ – ۳۴۴۱۸۷۶۷سایر۰۴ مهر ۱۴۰۱
۲۲۸درناپور هاشم مهربان زینبعسگری سید مرتضیاصفهاناصفهان میدان جمهوری اسلامی خیابان فروغی ابتدای خیابان پنج رمضان سمت چپ پلاک ۱۱۰۹۱۳۸۲۷۵۶۵۸ – ۳۳۳۸۹۸۵۲ – ۳۳۳۷۵۲۳۱آگهی نامه۰۳ مرداد ۱۳۹۵
۲۲۹درین کاشانحمامی خمبی علیرضاحمامی خمبی علیرضااصفهانکاشان میدان معلم کوچه ایمان غربی۰۹۱۵۴۶۶۶۳۶۰سایر۱۸ تیر ۱۳۹۸
۲۳۰دنیای تبلیغاتجلالپور معصومهجلالپور معصومهاصفهاناصفهان خیابان هاتف کوچه حمام نو مجتمع تجاری زرنگار طبقه اول واحد ۵۱۰۹۱۳۳۱۷۵۹۳۹ – ۳۲۲۳۲۵۲۶سایر۱۲ دى ۱۳۹۸
۲۳۱دنیای هنرامیری دستجردی علیرضاامیری دستجردی علیرضااصفهاناصفهان سپاهان شهر خیابان بهمنی بلوار غدیر جنب مسجد صاحب الزمان (عج) مجتمع عقیق ۵ ورودی E طبقه دوم واحد ۶۰۹۱۳۱۶۶۶۶۰۶ – ۳۶۵۱۴۸۱۷۲سایر۱۸ مهر ۱۳۹۸
۲۳۲دو کاجنریمانی دهنوی اعظمنریمانی دهنوی اعظماصفهاناصفهان خیابان امام خمینی (ره) دهنو خیابان ولیعصر (عج) مرکزی پشت مسجد جامع ابتدای خیابان گلزار۰۹۱۳۱۷۰۴۹۲۵ – ۳۸۶۰۷۹۱سایر۰۴ تیر ۱۳۹۷
۲۳۳دو نقطهرجاء مهشیدرجاء مهشیداصفهاناصفهان خیابان مصلی روبروی هایپر می طبقه زیرین بیمه آسیا۰۹۱۳۳۶۵۱۶۰۱ – ۳۶۶۳۲۲۴۷سایر۰۵ خرداد ۱۳۹۸
۲۳۴دوستشعبان لوی امیرصالحی ارمکی پریسااصفهانکاشان شهرک ۲۲ بهمن خیابان شاهد بلوار پیروزی ساختمان ۳۱۰ شماره ۴۰۳۱۵۵۲۷۳۰۷۱سایر۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۳۵دیطوسیان کوروشطوسیان کوروشاصفهاناصفهان خیابان چهارباغ بالا کوچه شهید رئیسی ساختمان ۱۱۷– –۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲۳۶دیار نونمنصوری ربابهمنصوری ربابهاصفهاننجف آباد.خیابان۱۵خرداد مرکزی.جنب سیم پیچی نورمحمدی۰۹۱۳۱۳۱۵۴۲۴ – ۴۲۶۱۴۹۹۸ – ۴۲۶۴۸۵۵۵سایر۲۸ شهریور ۱۳۹۷
۲۳۷دیاکوتوجه آتوساتوجه آتوسااصفهاناصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربی کوچه قوام نبش کوچه شهید خلیفه قلی ساختمان دیاکو بالای میوه فروشی۰۹۳۵۷۸۸۰۹۵۰سایر۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
۲۳۸دید آرمانقماشی حسنقماشی حسناصفهاناصفهان خیابان میرداماد مابین فرعی ۴۵ و ۴۷ شماره ۷۵ طبقه زیرزمین۲۳۴۹۷۳۷ – ۰۹۱۳۳۱۳۶۵۹۴سایر۰۴ مهر ۱۴۰۱
۲۳۹دید برتردرخشان مجتبیدرخشان مجتبیاصفهاناصفهان خیابان هزار جریب ترمینال صفه غرفه ۲۵۰۳۱۳۲۲۳۱۹۴۹ – ۰۹۱۳۳۲۵۱۵۹۶سایر۱۳ آذر ۱۳۹۷
۲۴۰دید گرافیکقاسم بیگی مرتضیقاسم بیگی مرتضیاصفهانکاشان خیابان شهید رجایی جنب داروخانه رازی۵۵۵۷۵۷۶۴ – ۰۹۱۳۳۶۱۲۶۴۹سایر۰۴ آذر ۱۳۹۶
۲۴۱دیدگاه کاشانعباس زاده شجری آسیهعباس زاده شجری آسیهاصفهانکاشان خیابان باب الحوائج مجتمع آرین طبقه ۱۵۵۴۵۱۴۸۲سایر۲۳ شهریور ۱۳۹۷
۲۴۲دیده بان شهرمطهری محمد حسینمطهری محمد حسیناصفهانشهرضا خیابان صاحب الزمان چهارراه سجادیه روبروی بانک مسکن شماره ۱۱۸ طبقه فوقانی۰۹۱۳۲۲۳۳۵۳۹سایر۱۳ آذر ۱۳۹۹
۲۴۳رادنصر اصفهانی مهراننصر اصفهانی مهراناصفهاناصفهان.انتهای محتشم کاشانی. مجتمع عزیزخانی. طبقه۴. واحد۲۷۶۲۸۸۳۵۸ – ۰۹۱۳۳۰۱۳۴۹۳طراحی و خدمات چاپ
۲۴۴رادمان طرحاحمدی ونهری شرارهاحمدی ونهری شرارهاصفهاناصفهان خیابان گلزار خیابان استاد همانی نبش کوچه کاشفی۰۹۱۳۳۶۱۰۸۵ – ۰۹۱۳۳۲۵۰۴۳۷ – ۳۲۷۲۰۲۱۰سایر۲۶ آبان ۱۳۹۸
۲۴۵راستاراستا مسعودراستا مسعوداصفهاناصفهان. خیابان بزرگمهر. چهارراه هشت بهشت. جنب بانک رفاه کارگران۲۶۶۲۳۱۹ – ۰۹۱۳۳۱۳۱۲۱۵طراحی و خدمات چاپ
۲۴۶راوی گرافیکقاسمی مصطفیقاسمی مصطفیاصفهاناصفهان. بلوار ارتش. کوچه چهرازی. بن بست آزادگان۷۷۶۵۲۸۳ – ۰۹۱۳۳۳۴۳۹۴۰طراحی و خدمات چاپ
۲۴۷راهنمای پول و سرمایهامیری معصومهمقضی هاجراصفهاناصفهان خیابان سجاد خیابان قائم مقام فراهانی (سپه سالار) مجتمع شهرآرا واحد اول طبقه اول۰۹۱۳۳۰۴۰۲۲۳ – ۰۹۱۳۳۱۱۴۸۲۵ – ۶۶۳۷۵۰۰سایر۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۴۸راهنمای شهررهنما حسن آبادی رسولرهنما حسن آبادی رسولاصفهانشهرستان فلاورجان شهر ابریشم حسن آباد میدان فاطمیه ابتدای خیابان توحید۰۳۱۴۷۴۴۸۶۱۸سایر۰۱ آبان ۱۳۹۹
۲۴۹راهنمای همشهریمهیار مهدیشرکت راهنمای همشهری /عطریان فر حمیداصفهاناصفهان خیابان چهارباغ بالاجنب مجتمع تجاری پارک ساختمان گلستان طبقه فوقانی بانک سپه شماره ۷۶۶۶۱۰۲۰ – ۰۹۱۳۱۱۱۷۸۲۶سایر۲۶ شهریور ۱۳۹۸
۲۵۰رایانه پویااعتزازیان مسعوداعتزازیان مسعوداصفهاناصفهان میدان انقلاب ساختمان آذر طبقه فوقانی عکاسی شروین۳۲۲۲۸۰۸۷ – ۰۹۱۳۱۱۹۰۴۱۸سایر۰۳ مرداد ۱۳۹۸
۲۵۱رایانه شهراصفهانی شهراماصفهانی شهراماصفهاناصفهان خیابان حکیم بازار بزرگ حکیم ورودی اول طبقه اول واحد ۲۷۹۳۲۱۲۰۰۸۲ – ۳۲۱۲۰۲۱۰ – ۰۹۱۳۳۱۵۱۲۸۰سایر۰۴ آذر ۱۳۹۷
۲۵۲رایانه فرهنگناصح تبار روح الهناصح تبار روح الهاصفهانآران و بیدگل. میدان صنعت. مجتمع تجاری نور. طبقه۳۲۷۵۰۰۹۰ – ۰۹۱۳۳۶۱۷۰۳۶سایر۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۵۳راین گرافیکاحمدی مهدیاحمدی مهدیاصفهاناصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه حمزه اصفهانی روبروی داروخانه نگین دست چپ مجتمع ایلیا طبقه سوم واحد۶– –
۲۵۴رز اصفهانرفیعی دولت آبادی ایمانرفیعی دولت آبادی ایماناصفهاناصفهان خیابان میرداماد نبش کوچه ۳۶ مجتمع پارسیان طبقه همکف واحد ۱۰۳۱۳۲۳۵۷۰۷۵سایر۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۵۵رسااعتمادی رسااعتمادی رسااصفهاناصفهان خیابان شریف واقفی حد فاصل گلزار و ملک کوچه شایسته ۲۴ شماره ۴ دست راست۰۹۱۳۳۱۶۶۰۱۱ – ۶۵۱۵۹۳۰سایر۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۵۶رسا پیکشجاعی مسعودشجاعی مسعوداصفهاناصفهان خیابان علامه امینی شرقی ابتدای خیابان بازارچه مجتمع نور طبقه اول واحد ۱۰۹۱۳۳۰۸۴۷۹۷ – ۸۵ – ۲۶۱۷۶۸۳سایر۱۹ آبان ۱۳۹۶
۲۵۷رسا طرحباقری خولنجانی علیباقری خولنجانی علیاصفهانمبارکه زیبا شهر خولنجان خیابان شریعتی کوچه صبا۵۲۵۴۲۶۵۴سایر۱۹ خرداد ۱۳۹۷
۲۵۸رسا نقشگلناری عباسی محمدرضاگلناری عباسی محمدرضااصفهاناصفهان خیابان امام خمینی(ره) بلوار عطاالملک خیابان ساماندهی شماره ۶۵۰۹۱۲۰۷۳۹۳۱۹ – ۳۳۸۶۶۷۴۹سایر۱۲ دى ۱۳۹۸
۲۵۹رسا هنرسنجری فهیمهرسام نیا نیمااصفهانشهرضا چهارراه شهرداری جنب ساختمان شهرداری پلاک ۶۰۹۳۶۱۸۲۴۳۶۵ – ۰۳۱۵۳۱۲۷۰۷۴سایر۰۵ اسفند ۱۳۹۴
۲۶۰رسام ماناسهرابی محمدسهرابی محمداصفهانشاهین شهر بلوار امام خمینی(ره) مجتمع تجاری تخت جمشید طبقه فوقانی۰۹۱۳۳۰۷۵۱۵۹ – ۴۵۲۷۳۵۹۲سایر۲۶ خرداد ۱۳۹۸
۲۶۱رسانه امروزخوشدل مفرد الهامخوشدل مفرد الهاماصفهانکاشان خیابان ۲۲ بهمن کوچه عطوفی ساختمان اکرمیان طبقه ۲۴۴۶۹۱۲۶ – ۰۹۱۳۳۶۱۸۲۰۹۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۶۲رسانه برتر زاینده روداسداله پور عبدی علیحسینی سیدرضااصفهاناصفهان بلوار وحید حد فاصل خیابان دقیقی و خیابان خاقانی بن بست مظاهری پلاک ۱۸۰۹۱۳۱۱۲۴۶۷۹ – ۳۶۲۵۵۷۰۰ – ۳۶۲۸۰۸۸۰سایر۱۹ خرداد ۱۳۹۸
۲۶۳رسانه پارسزارعان حمید رضابنی نجاریان محمداصفهاناصفهان خیابان میر حد فاصل چهارراه آب ۲۵۰ و فلکه فیض نبش کوچه سپاهان مجتمع اداری آریا طبقه ۵ واحد ۵۶۰۹۱۳۱۰۱۴۰۴۵ – ۳۶۶۱۹۲۹۸سایر۲۸ شهریور ۱۳۹۷
۲۶۴رسانه ساجبابا احمدی محمد حسینبابا احمدی محمد حسیناصفهاناصفهان خیابان هشت بهشت غربی بین چهارراه گلزار و ملک ساختمان جم واحد ۳۲۲۶۶۶۹۷۱ – ۰۹۱۳۳۱۹۷۵۹۰۲۷ آذر ۱۳۹۴
۲۶۵رسانه شهر فیروزه ایآقابابائی بادافشانی احسانآقابابائی بادافشانی احساناصفهاناصفهان میدان احمدآباد ابتدای خیابان جی روبروی پمپ بنزین جنب پارکینگ جی طبقه ۲ واحد ۳۰۹۱۳۲۱۰۶۲۰۱ – ۳۲۲۶۸۵۰۱سایر۱۳ آذر ۱۳۹۹
۲۶۶رسانه همراه (ویرا)سبحانی فر محمدسبحانی فر محمداصفهاناصفهان. خیابان رودکی. ساختمان۲۲۲. طبقه اول۷۷۸۵۸۲۷ – ۰۹۱۳۳۱۳۰۷۶۷آگهی نامه
۲۶۷رسانه هنر برترملک خوبان افشینملک خوبان افشیناصفهاناصفهان خیابان میر ابتدای خیابان شیخ صدوقی شمالی روبروی پل هوایی مجتمع اداری پاراکس طبقه ۱ واحد آ ۳۰۹۱۳۳۲۷۳۰۴۹ – ۳۶۶۳۳۶۱۰سایر۲۱ شهریور ۱۳۹۹
۲۶۸رسانه هنر نقش جهانمشرف جوادی نصیررئیسی نافچی الهاماصفهاناصفهان.خیابان مسجد سید ابتدای خیابان پنج رمضان نبش کوی شهید عربستانی ساختمان روضه رضوان طبقه اول واحد یک۰۹۱۳۱۱۵۱۹۳۶ – ۳۳۷۷۲۰۱سایر۲۶ آبان ۱۴۰۰
۲۶۹رشادمغزیان محسنمغزیان محسناصفهاناصفهان. خیابان آپادانا اول.ابتدای کوچه بهشت.پلاک۵۹۳۶۶۲۷۷۱۴ – ۰۹۱۳۱۱۹۴۲۲۹سایر۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۷۰رنگ آراقطبی هدیشفیع زاده محمداصفهاناصفهان خیابان چهارباغ بالا کوچه ۴۳ یا دادستان شماره ۱۱ واحد ۳۶۶۱۹۵۹۴ – ۰۹۱۳۳۰۲۱۵۶۴سایر۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۲۷۱رنگ خیالمجیری فروشانی ملیحهمجیری مصطفیاصفهانخمین شهر میدان آزادی جنب عکاسی آزادی– –
۲۷۲رنگ هنرحسینی سید حامدکیخسروی نادراصفهاناصفهان دروازه تهران خیابان رباط اول بعد از کوی استاد شهریار بین کوچه ۴۸ و ۵۰ سمت چپ جنب مرغ سوخاری کاردو۰۹۱۳۲۲۹۳۱۱۶ – ۰۹۱۳۱۶۶۵۰۲۲ – ۳۴۳۹۲۰۶۲سایر۲۵ فروردین ۱۳۹۵
۲۷۳رنگینهنحوی مهردادنحوی مهرداداصفهاناصفهان خیابان مشتاق اول خیابان آیت اله ابوالحسن اصفهانی بین فرعی ۱۶ و ۱۸ ساختمان الهیه طبقه ۱۳۲۶۵۵۴۲۷ – ۰۹۱۳۳۱۴۲۰۸۲سایر۲۴ مرداد ۱۳۹۷
۲۷۴روز اصفهانسعید الههسعید الههاصفهاناصفهان خیابان بزرگمهر نبش چهارراه هشت بهشت طبقه فوقانی بانک انصار نبش کوچه سخنور۰۹۱۳۹۱۱۷۴۸۷ – ۳۲۶۴۶۰۶۶ – ۳۲۶۴۰۹۸۸سایر۰۳ مرداد ۱۳۹۶
۲۷۵روزبهصادقیان محمدصادقیان محمداصفهاناصفهان.بوستان سعدی. کوچه سروش. پلاک۲۶۶۲۴۰۲۹۰ – ۰۹۱۳۱۳۴۱۳۱۰طراحی و خدمات چاپ
۲۷۶رویا گرافیکانوری حسنانوری حسناصفهانشاهین شهر خیابان انوری بازارچه انوری۴۵۲۵۸۶۱۴سایر۲۱ شهریور ۱۳۹۷
۲۷۷ره نگاراسدی اجگردی طیبهاسدی اجگردی طیبهاصفهانشهرستان فلاورجان پیربکران خیابان شهید بهشتی جنب آذین سقف۰۳۱۱۷۲۲۵۳۴۳سایر۲۴ تیر ۱۳۹۶
۲۷۸رها گرافیکشیرویه زاده رسولشیرویه زاده رسولاصفهاناصفهان.خیابان فلسطین. ساختمان توحید. طبقه اول۳۳۵۷۴۲۰ – ۳۳۶۳۹۲۱ – ۰۹۱۳۱۱۵۸۱۱۰۱۶ آبان ۱۳۹۵
۲۷۹رهنماقدیری روح الهقدیری روح الهاصفهاناصفهان خیابان فیض خیابان شهید کیانی نبش بن بست ۱۱ پلاک ۳۰۴– –
۲۸۰زر گرافیکرمضانی زهرهرمضانی زهرهاصفهانزرین شهر. خیابان امام خمینی(ره)شمالی جنب مخابرات قدیم۰۳۳۴۲۲۲۴۹۵۶ – ۰۹۱۳۱۳۶۸۶۴۴آگهی نامه۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
۲۸۱زرین سوقدیرینی حقیقی الهامدیرینی حقیقی محمد رضااصفهاناصفهان خیابان کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی مجتمع زرافشان طبقه همکف شماره ۳۱۹ واحد ۳- ۱۲۰۹۱۳۳۰۰۱۰۵۵ – ۳۲۳۳۹۵۸۳سایر۱۳ مرداد ۱۳۹۶
۲۸۲زرین نگار پویا نگارعابدی محمودعابدی محموداصفهاناصفهان خیابان حکیم نظامی خیابان محتشم کاشانی نبش کوچه شهید رحیمی طبقه سوم۰۹۱۳۱۱۶۰۲۲۹ – ۳۶۲۶۴۸۰۰سایر۰۷ شهریور ۱۴۰۰
۲۸۳زمان گرافیک شهرزمانی فروشانی آرزوزمانی فروشانی آرزواصفهانخمینی شهر میدان آزادی بالاتر از دفتر اسناد رسمی۰۳۱۳۳۶۰۳۸۰۳سایر۰۳ شهریور ۱۳۹۶
۲۸۴ژومحسنی زینبمحسنی زینباصفهانگلپایگان میدان بسیج مجتمع پارسیان طبقه ۲۰۹۱۳۲۷۲۴۹۰۷ – ۵۷۴۲۲۱۹۹سایر۰۵ خرداد ۱۳۹۷
۲۸۵ژولیدهبارانی مهدیبارانی مهدیاصفهاننجف آباد خیابان فردوسی شمالی کوچه شهید فقیهی شماره ۴۲۰۹۱۳۲۳۳۱۷۲۴ – ۰۳۱۴۲۶۱۸۳۱۴سایر۲۱ دى ۱۳۹۷
۲۸۶ساررضوانی بروجنی مجتبیرضوانی بروجنی علی اصغراصفهاناصفهان خیابان کاوه کوی تربیت معلم خیابان اشراق شمالی مجتمع تجاری رمانیک۰۹۱۳۲۱۴۲۸۶۵ – ۳۴۵۹۴۷۵۸سایر۰۴ تیر ۱۴۰۱
۲۸۷سازه گرافیکمنصوری وحیدرفعتی آراماصفهانخوانسار بلوار معلم روبروی ترمینال مسافربری۵۷۲۳۳۵۰۰ – ۵۷۲۳۳۲۰۰سایر۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۸۸ساعت بیست و پنجزمانیان فرزانهزمانیان فرزانهاصفهاننجف آباد خیابان قدس شرقی ۵۰متر بالاتر از چهارراه رسالت پلاک ۴۶۷۰۳۱۴۲۷۴۲۰۲۷سایر۲۱ بهمن ۱۳۹۴
۲۸۹سامان زنده رودخسروی مریمخسروی مریماصفهانمبارکه چهارراه بسیج نبش خیابان حافظ غربی۰۹۱۳۴۳۴۵۳۱۲ – ۰۳۲۵۵۲۲۴۷۲۴
۲۹۰سان گرافیککمالی ابوالفضلکمالی ابوالفضلاصفهاناصفهان.خیابان کاوه. حدفاصل پل چمران و برج گاوه. نبش کوچه ۳ (شهید صدیقی) طبقه فوقانی ویدئو کلوپ برج۴۴۰۱۷۸۵ – ۰۹۱۳۳۰۲۰۲۰۶آگهی نامه۰۸ آبان ۱۳۹۶
۲۹۱سایان این دوسقا پولادی مهدیسقا پولادی مهدیاصفهانکاشان خیابان شهید مطهری کوچه طوفانیان کوچه شهید عباسپور۵۵۵۷۵۲۵۱ – ۰۹۱۳۱۶۳۸۱۵۹سایر۰۳ مهر ۱۳۹۷
۲۹۲سایه به سایهبندگان ابطحی شهرهقرآنی امیر حسیناصفهاناصفهان خیابان طالقانی ابتدای خیابان زاهد نبش کوچه شماره ۳ طبقه فوقانی۰۹۱۳۳۰۲۲۲۰۶ – ۰۹۱۳۳۰۶۳۵۴۲ – ۳۲۳۷۱۴۷۷سایر۱۳ آذر ۱۳۹۸
۲۹۳سایه روشنخالصی پیامخالصی پیاماصفهاناصفهان. میدان آزادی ابتدای خیابان چهارباغ بالا. بن بست نسترن. شماره۱۵۶۱۱۳۶۶۱۱۷۰۵ – ۰۹۱۳۳۱۵۹۰۶۱ – ۳۶۶۳۸۷۶۴سایر۰۱ آبان ۱۳۹۹
۲۹۴سایه های خلاقفیروزه الهام الساداتشرکت سایه های خلاق / فیروزه سید احمداصفهاناصفهان خیابان بزرگمهر جنب کلانتری ۱۴ کوچه شهرستانی جنب دانشگاه جامع علمی کاربردی امام صادق(ع) مجتمع اداری صبا واحد ۲۰۹۱۳۱۲۶۳۴۱۸ – ۳۲۶۸۶۸۵۰سایر۲۶ خرداد ۱۳۹۸
۲۹۵سپاهان گرافیکدهقانی مهدیدهقانی مهدیاصفهاناصفهان. هشت بهشت غربی. نبش چهارراه ملک. ساختمان۱۳۳.طبقه۳.واحد۴۲۶۷۰۹۳۷۹ – ۰۹۱۳۱۱۰۳۹۹۷طراحی و خدمات چاپ
۲۹۶سپهر سیمااسماعیلی نجف آبادی داریوشاسماعیلی نجف آبادی داریوشاصفهاناصفهان خیابان چهارباغ خیابان خواجو ساختمان ۱۱۳ واحد ۴۰۹۱۳۱۱۴۰۹۸۹ – ۳۶۶۲۱۲۸۰سایر۱۳ دى ۱۳۹۵
۲۹۷سپیدارانسیاحیان فرزانهسیاحیان فرزانهاصفهانشهرستان مبارکه خیابان ۱۷ شهریور روبروی کیوسک اطلاعات ساختمان دکتر مرادی طبقه دوم۰۹۱۳۰۲۴۷۳۰۵سایر۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۹۸سپیدانفدایی فریدونفدایی فریدوناصفهاناصفهان خیابان چهارباغ پایین کوچه رشتی ها مجتمع تجاری مهر شماره ۶ طبقه همکف۰۹۱۳۳۱۱۹۱۷۹ – ۳۳۲۴۴۰۱۹سایر۱۹ خرداد ۱۳۹۸
۲۹۹ستارهادیب مهدیادیب مهدیاصفهاناصفهان. خیابان چهارباغ خواجو. مجتمع تجاری حامد. طبقه پایین۲۲۰۶۴۸۹ – ۰۹۱۳۳۲۵۷۰۰۴طراحی و خدمات چاپ
۳۰۰ستاره شهراسماعیلیان محمدکریماسماعیلیان حمیداصفهاناصفهان میدان احمدآباد خیابان ولیعصر(عج) روبروی کلانتری ۱۳ ساختمان ستاره شهر۳۲۲۹۵۰۷۹ – ۰۹۱۳۳۱۹۸۲۶۷سایر۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

.

#

نام

مدیر مسئول

صاحب امتیار

استان

نشانی

تلفن

زمینه فعالیت

تاریخ اعتبار

۳۰۱

سراج

داستانیان مهدی

داستانیان مهدی

اصفهان

اصفهان خیابان ارغوانیه نبش ارغوان ۲۷ ساختمان اتحادیه آهن فروشان طبقه ۳ واحد ۵

۲۶۷۰۶۸۰ – ۰۹۱۳۳۲۵۵۱۱۶

سایر

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳۰۲

سربرگ

خردی الهام

خردی الهام

اصفهان

اصفهان بلوار کشاورز نبش چهارراه مفتح طبقه فوقانی پیتزا غرب واحد ۱

۰۹۳۹۳۲۹۸۳۸۳ – ۳۷۷۵۶۶۹۵

سایر

۰۴ آذر ۱۳۹۶

۳۰۳

سرزمین طرح

موذنی محمد

موذنی محمد

اصفهان

اصفهان.خیابان حافظ. چهارراه کرمانی. سرای ربانی. طبقه همکف. شماره۲۲۵

۳۲۲۱۷۵۲۳ – ۰۹۱۳۳۰۴۴۳۷۷

سایر

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۰۴

سرو نقره ای

شیروان بروجنی احمدرضا

شیروان بروجنی احمدرضا

اصفهان

شهرضا خیابان جکیم نصراله نبش بلوار کشاورز جنوبی

۲۲۴۵۵۴۱

خدمات تبلیغ

۱۳ آذر ۱۳۹۷

۳۰۵

سروا گرافیک

جمشیدی عادگانی محمد

جمشیدی عادگانی محمد

اصفهان

اصفهان خیابان نظر غربی روبروی مدرسه صفورا ساختمان ابوذر طبقه چهارم واحد ۱۴

– –

سایر

۰۹ آذر ۱۳۹۶

۳۰۶

سروش

باغبان زهرا

باغبان زهرا

اصفهان

کاشان خیابان شهید بهشتی نبش خیابان شهید زیارتی

۳۱ – ۵۵۷۴۰۳۰ – ۰۹۱۳۱۶۳۳۱۴۳

آگهی نامه

۰۱ شهریور ۱۳۹۸

۳۰۷

سروش رسانه برتر

محتشمی سید مهدی

محتشمی سید مهدی

اصفهان

کاشان میدان امام حسین(ع) ابتدای خیابان مدرس طبقه فوقانی دفتر صفای حرم

۵۵۳۱۹۸۲۷

سایر

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

۳۰۸

سروش گرافیک

فیروزه سید جعفر

فیروزه سید جعفر

اصفهان

اصفهان. خیابان شریف واقفی. جنب چهارراه سیدابوالحسن اصفهانی. پلاک۱۰۸۳/۱

۲۶۴۲۷۰۲ – ۰۹۱۳۳۰۱۸۹۰۳

طراحی و خدمات چاپ

۳۰۹

سروین

جعفرپور حسام الدین

جعفرپور حسام الدین

اصفهان

اصفهان خیابان شیخ مفید ساختمان البرز طبقه ۱ واحد ۱

۰۹۱۳۱۰۹۰۵۴۶ – ۳۶۶۳۶۱۱۵

سایر

۰۸ تیر ۱۳۹۸

۳۱۰

سفر

احمدی بهرام

احمدی بهرام

اصفهان

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی کوچه ۱۲ بهمن مجتمع تجاری زید طبقه اول

۰۹۱۳۶۵۴۳۰۳۱ – ۰۹۱۰۱۱۹۳۶۸۵

سایر

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۱۱

سفید

غلامی نصرآبادی عباس

غلامی نصرآبادی عباس

اصفهان

کاشان. خیابان شهید رجایی. پاساژ سیف. طبقه اول. واحد۱

۰۳۶۱۴۴۵۵۸۰۳ – ۰۹۱۲۵۷۶۶۱۹۱

طراحی و خدمات چاپ

۳۱۲

سفیر آریا

جعفری ورنو سفادرانی عباس

جعفری ورنو سفادرانی عباس

اصفهان

اصفهان خیابان آبشار سوم اشکاوندر روبروی بانک ملت جنب مخابرات

۰۹۱۳۵۶۶۵۸۸۶ – ۳۸۵۸۲۵۵۳

سایر

۲۶ آبان ۱۳۹۶

۳۱۳

سفیر شهر

قدیری آرانی نرجس

صانعی آرانی محسن

اصفهان

شهرستان آران وبیدگل خیابان زینبیه کوچه حجاب ۷ شرکت تعاونی زینبیه

۰۳۱۵۴۷۳۷۸۰۸ – ۰۳۱۵۴۷۲۶۳۴

سایر

۱۲ شهریور ۱۳۹۶

۳۱۴

سفیر کارون

طالبی مرضیه

طالبی مرضیه

اصفهان

شاهین شهر خیابان کارگر بلوار قیصر امین پور مابین خیابان رازی و حافظ شماره ۱۳۰ طبقه بالا جنب پرنده فروشی تک

۰۹۳۸۴۷۱۲۷۹۰

سایر

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۳۱۵

سفیر گرافیک

سموعی حسین

سموعی حسین

اصفهان

اصفهان ابتدای خیابان طیب مجتمع پردیس طبقه اول

۲۲۲۸۷۶۴ – ۰۹۱۳۱۱۱۲۲۲۷

سایر

۰۱ آبان ۱۴۰۱

۳۱۶

سفیران

احمدیان فر محبوبه

احمدیان فر محبوبه

اصفهان

خمینی شهر درچه خیابان امام خمینی (ره) جنب بانک ملی مجتمع تجاری عدل

۳۲۷۶۸۸۹۸

سایر

۰۸ تیر ۱۳۹۸

۳۱۷

سلام

شرافت احمد

شرافت احمد

اصفهان

شهرضا. خیابان بهشتی. پاساژ سرائی. طبقه پایین

۰۹۱۳۸۲۱۴۰۰۲ – ۰۳۲۱۲۲۳۳۶۸۳

طراحی و خدمات چاپ

۳۱۸

سلام امین

قربانی قلعه میری حسنعلی

قربانی قلعه میری حسنعلی

اصفهان

فلاورجان خیابان طالقانی جنب شهرداری انتهای بن بست ۱۰

۳۷۴۲۱۴۳۰

سایر

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۱۹

سنا

مغزیان محمد

مغزیان محمد

اصفهان

اصفهان.خیابان آپادانا اول. بن بست مسجد بهشت (۱۶) شماره ۶۱

۶۶۱۰۳۷۴ – ۰۹۱۳۱۱۰۳۹۹۶

سایر

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

۳۲۰

سوران

توکلی دارگانی هاجر

زمانی آذر

اصفهان

اصفهان خیابان خاقانی کوچه سنگتراش کوچه چهارسوق شماره ۹۶

۰۹۱۳۴۷۲۹۴۷۳ – ۰۹۱۳۳۰۳۵۸۴۲ – ۲۶۲۷۷۶۰۴

سایر

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

۳۲۱

سورن

ایزدی عباس

یادگاری حمیدرضا

اصفهان

اصفهان چهارباغ بالا جنب باشگاه کارگران بن بست سینا طبقه ۱ واحد ۹

۳۶۶۳۰۳۱۴

سایر

۲۷ آبان ۱۳۹۵

۳۲۲

سورنا گرافیک

خاتم ساز اصفهانی امیر

خاتم ساز اصفهانی امیر

اصفهان

اصفهان خیابان ملک شمالی نبش کوچه ۱

۳۲۶۴۰۸۸۱ – ۰۹۱۳۱۰۵۹۰۱۰

آگهی نامه

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

۳۲۳

سوفیا

ماجدی سیدمحمدجابر

ماجدی سیدمحمدجابر

اصفهان

کاشان میدان امام خمینی (ره) ابتدای خیابان محتشم روبروی بانک صادرات

۷ – ۴۴۴۰۶۶۶و۰۹۱۲۳۲۴۳۴۲۱

سایر

۰۴ مهر ۱۴۰۱

۳۲۴

سه بعدی

سعید نژاد محمد

سعید نژاد محمد

اصفهان

خوانسار خیابان امام خمینی (ره) جنب بانک صادرات

۵۷۷۷۲۸۱۵ – ۰۹۱۲۴۰۷۶۴۹۶

آگهی نامه

۱۶ اسفند ۱۳۹۹

۳۲۵

سه زاویه

قربانی شهناز

قربانی شهناز

اصفهان

داران.خیابان دوقلوها. روبروی شبکه بهداشت

۰۳۷۲۴۲۲۷۶۰۰ – ۰۹۱۳۹۷۴۱۰۹۷

سایر

۰۱ آبان ۱۳۹۸

۳۲۶

سه نما

پورحبیب محمد

پورحبیب محمد

اصفهان

اصفهان. خیابان توحید میانی. بالاتر از سه راه مهرداد. ساختمان مینیاتور.طبقه۱. واحد۱

۶۶۳۸۹۲۶ – ۰۹۱۳۳۰۵۹۷۹۵

طراحی و خدمات چاپ

۳۲۷

سها

رضایی محمد رضا

رضایی محمد رضا

اصفهان

شهرضا بلوار امام خمینی (ره) فلکه ۳۱ کوچه امام حسین (ع) شماره ۳۷

۰۹۱۳۹۲۱۵۴۴۱ – ۳۲۱۷۸۸۱

سایر

۰۱ آذر ۱۳۹۷

۳۲۸

سیاه قلم (اسپادان گرافیک)

باقری خولنجانی سمیه

باقری خولنجانی سمیه

اصفهان

اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان رکن الدوله نبش چهارراه اول طبقه پایین

۰۹۱۳۱۲۸۵۷۴۵ – ۲۶۵۵۵۰۴

۱۶ آبان ۱۳۹۵

۳۲۹

سیاه و سفید

قوامی محبوبه

قوامی محبوبه

اصفهان

اصفهان جاده اصفهان شیراز مجتمع تجاری سیتی سنتر کانون تبلیغاتی سیاه و سفید

۳۶۵۱۶۸۶۶ – ۰۹۱۳۲۰۶۶۵۰۵

سایر

۱۲ دى ۱۳۹۸

۳۳۰

سیب سپید

بهپور فراز

بهپور فراز

اصفهان

اصفهان خیابان پنج آذر مجتمع اداری پارتاک (فاز۳) طبقه ۱ واحد ۱۰۷

۰۳۱۳۴۳۲۲۰۷۰

سایر

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۳۱

سیب نقره ای

حاجی بابایی مرتضی

حاجی بابایی مرتضی

اصفهان

نجف آباد خیابان دکتر شریعتی روبروی خیابان صفا

۰۹۳۶۸۶۱۴۵۹۵ – ۴۲۶۴۷۰۵۸

سایر

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

۳۳۲

سیرنگ

محرابی حقیقی اکرم

محرابی حقیقی اکرم

اصفهان

اصفهان خیابان مسجد سید ابتدای خیابان طیب ساختمان رنگارنگ

– –

سایر

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۳۳

سیما

سلیمانی مهرداد

سلیمانی مهرداد

اصفهان

نجف آباد خیابان شریعتی ابتدای خیابان ۱۵ خرداد مرکزی

۲۶۳۲۳۳۸ – ۰۹۱۳۱۳۱۰۱۳۹

سایر

۱۸ تیر ۱۴۰۱

۳۳۴

سیما تصویر سپاهان

رحمتیان محمد

رحمتیان محمد

اصفهان

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب امام زاده شاه زیدجنب مسجد امام حسن عسگری (ع) طبقه ۱ جنب دفتر بیمه کارآفرین

۳۲۶۴۹۲۸۰ – ۰۹۱۳۱۶۹۲۴۱۲

سایر

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

۳۳۵

سیما سحر

فرهمند بروجنی مسعود

فرهمند بروجنی مسعود

اصفهان

اصفهان. خیابان آمادگاه نبش باغ گلدسته مجتمع گلدیس.ورودی ۲ واحد ۲۲۶

۲۲۰۰۸۴۱ – ۲۲۳۹۲۴۴ – ۰۹۱۳۱۱۱۷۰۸۳

سایر

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

۳۳۶

سیما شهر کویر

قدیریان آرانی منیره

میر حسینی آرانی سید حسین

اصفهان

شهرستان آران و بیدگل خیابان زینبیه نبش کوچه حجاب ۱۸

۰۹۱۳۲۷۷۱۸۸۳ – ۰۳۱۵۴۷۲۰۵۲ – ۰۳۱۵۴۷۲۵۲۰۵

سایر

۲۱ دى ۱۳۹۷

۳۳۷

سیما گستر

داروغه حمیدرضا

داروغه حمیدرضا

اصفهان

اصفهان بلوار کشاورز ابتدای خیابان سهروردی نبش کوچه فرح انگیز مجتمع پردیس طبقه ۳ واحد ۱۵

۰۹۱۳۳۱۰۹۰۰۷ – ۳۶۲۷۱۲۹۰

سایر

۱۲ دى ۱۳۹۸

۳۳۸

سیمای امید

امیدوار محمد حسن

امیدوار محمد حسن

اصفهان

گلپایگان خیابان امام حسین (ع) روبروی ایستگاه تاکسیرانی

۵۷۴۲۰۳۹۹ – ۵۷۴۲۰۶۰۴

سایر

۰۵ خرداد ۱۳۹۶

۳۳۹

سیمای جهان

سادات نیا رئیس زواره فریناز

سادات نیا رئیس زواره فریناز

اصفهان

اصفهان خیابان میر خیابان مصلی روبروی نمایندگی سامسونگ شماره ۴۳ طبقه اول

– –

سایر

۰۱ آبان ۱۳۹۹

۳۴۰

سیمای شهر

چگونیان داوود

چگونیان داوود

اصفهان

اصفهان.خیابان استانداری. ساختمان۱۰۶. طبقه اول

۲۲۳۹۸۷۴ – ۰۹۱۳۳۰۳۰۳۲۷

طراحی و خدمات چاپ

۳۴۱

سیمای نقش جهان

دهخدا اکرم

دهخدا اکرم

اصفهان

اصفهان چهارراه فرابیورگ خیابان مصلی روبروی مصلی نبش خیابان نیکبخت درب سمت راست دندانپزشکی

۰۹۱۳۷۳۸۳۵۸۴ – ۳۳۳۵۴۷۱۱

سایر

۰۳ دى ۱۳۹۹

۳۴۲

سینا طرح اصفهان

شیروانی عاطفه

شیروانی عاطفه

اصفهان

اصفهان خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت شرقی مجتمع رجا طبقه ۲ واحد ۳

۰۹۱۳۴۱۱۸۹۹۵ – ۳۲۶۸۴۲۲۳

سایر

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

۳۴۳

شاخه طوبی

دلسوز داوود

دلسوز داوود

اصفهان

اصفهان.خیابان بزرگمهر. مجتمع ساحل. طبقه۱. پلاک۵۱

۲۶۷۰۱۶۵ – ۰۹۱۳۱۲۸۶۷۱۶

طراحی و خدمات چاپ

۳۴۴

شاهکار نقش جهان

روستازاده حمیدرضا

روستازاده حمیدرضا

اصفهان

اصفهان خیابان نشاط ایستگاه پاقلعه روبروی تابلوی بیت الحسین جنب پست برق طبقه ۲

– –

سایر

۰۱ آذر ۱۳۹۷

۳۴۵

شاهین گرافیک

شهیدی علی

شهیدی علی

اصفهان

شاهین شهر بلوار امام خمینی(ره) خیابان حافظ شمالی شماره ۲۳۹ مجتمع تجار ی سعید طبقه همکف واحد ۵

۰۹۱۳۳۱۵۵۶۲۷

سایر

۰۳ شهریور ۱۳۹۷

۳۴۶

شبکه آگهی

ژاردن آدرینه

حسین زاده سید مهدی

اصفهان

اصفهان خیابان توحید میانی مجتمع میلاد ۲ طبقه ۲ واحد ۳

۳۶۲۶۸۴۶۴ – ۰۹۱۳۱۰۰۴۸۱۳

سایر

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۴۷

شبکه جامع ارتباطات و اطلاع رسانی

غیاثی سیدابراهیم

غیاثی سیدابراهیم

اصفهان

اصفهان میدان آزادی برج سپهر طبقه ۴ واحد ۲۰

۶۶۷۱۷۸۴ – ۰۹۱۳۳۰۵۶۰۱۶

سایر

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

۳۴۸

شریف

شریفی نصراله

شریفی نصراله

اصفهان

اصفهان خیابان رودکی آستان مقدس امامزاده محسن طبقه فوقانی

۰۹۱۳۳۱۱۵۷۰۸

سایر

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

۳۴۹

شمایل

دهقانی جلال

دهقانی جلال

اصفهان

اصفهان.خیابان هشت بهشت شرقی روبروی بانک سپه طبقفه زیرین بیمه آسیا

۳۲۶۶۳۸۷۲ – ۰۹۱۳۳۱۵۹۴۵۲

سایر

۰۳ شهریور ۱۳۹۸

۳۵۰

شمس

شمسی نطنزی علی

شمسی نطنزی علی

اصفهان

نطنز. خیابان۱۷شهریور. روبروی مسجد امام حسین(ع)

۰۳۶۲۴۲۴۳۸۳۸ – ۰۹۱۳۲۶۶۴۱۷۳

طراحی و خدمات چاپ

۳۵۱

شمیم صبح مهردشت

توکل بهناز

توکل بهناز

اصفهان

شاهین شهر خیابان عطار نبش فرعی ۱ شرقی شماره ۱

۵۲۲۵۰۲۳ – ۰۹۱۳۳۰۶۸۲۸۰

آگهی نامه

۰۴ تیر ۱۳۹۷

۳۵۲

شمیم کوثر

موحدیان عطار محمد

موحدیان عطار محمد

اصفهان

اصفهان خیابان جی جنب اداره کل مخابرات طبقه فوقانی چاپ فتح

۰۹۱۳۲۲۹۲۷۸۹ – ۲۳۰۵۴۴۷

سایر

۱۳ آذر ۱۳۹۸

۳۵۳

شهر

حشمت محمد

حشمت محمد

اصفهان

فلاورجان. قهدریجان. خیابان مطهری. نبش میدان مطهری

۰۳۱۲۳۱۲۰۲۳۱ – ۰۹۱۳۸۰۳۴۴۶۲

طراحی و خدمات چاپ

۳۵۴

شهر

قهدریجانی محمد حشمت

قهدریجانی محمد حشمت

اصفهان

شاهین شهر خیابان عطار بین فرعی ۵ و ۶ غربی طبقه فوقانی پارچه سرای کیمیا

۰۹۱۳۸۰۳۴۴۶۲

سایر

۰۹ اسفند ۱۳۹۷

۳۵۵

شهر آرا

علیپور ایمان

علیپور ایمان

اصفهان

شهرضا میدان ژاندرمری ابتدای خیابان شهید رئیسی فرعی ۱۴

۰۹۳۶۴۱۱۳۵۰۰ – ۰۳۲۱۲۲۳۵۰۰۰

آگهی نامه

۰۴ مهر ۱۴۰۱

۳۵۶

شهر آفتاب

مطهری محسن

مطهری محسن

اصفهان

شهرضا. خیابان صاحب الزمان. روبروی حکیم الهی طبقه فوقانی عکاسی مطهر

۰۳۲۱۳۲۴۱۶۱۶ – ۰۹۱۳۱۲۱۳۷۸۶

سایر

۰۷ مرداد ۱۳۹۷

۳۵۷

شهر ایثار

قاسمی الوری محمدرضا

قاسمی الوری محمدرضا

اصفهان

تیران. خیابان طالقانی جنوبی. محتمع تجاری رامین

۰۳۳۲۳۵۵۲۰۱۶ – ۰۹۱۳۳۲۹۱۸۶۷

طراحی و خدمات چاپ

۳۵۸

شهر من

ایزدی محمد رضا

ایزدی محمد رضا

اصفهان

فلاورجان. کلیشاد. خیابان شهید مطهری. روبروی گلستان شهدا

۳۷۴۸۸۰۰۸ – ۳۷۴۸۴۴۳۵ – ۰۹۱۳۲۲۶۵۰۴۸

آگهی نامه

۲۸ شهریور ۱۳۹۷

۳۵۹

شهر نقش

علیان عاطفه

علیان عاطفه

اصفهان

اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت شرقی نرسیده به بزرگراه (چهارراه پیروزی ) کوچه ۲۸ روبروی دبستان حسن امین مجتمع امامزاده زید طبقه همکف واحد ۱۳

۰۹۱۳۲۰۵۱۹۴۱ – ۳۲۶۵۸۸۶۵

سایر

۲۳ دى ۱۳۹۹

۳۶۰

شهر همراه

شبانی کروه مریم

شبانی کروه مریم

اصفهان

بهارستان خیابان فرشته مجتمع تجاری فرشته طبقه اول واحد ۳۱

۰۳۱۳۶۸۲۲۴۶۹

سایر

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۶۱

شهروند

سرهنگی امیر حسین

سرهنگی امیر حسین

اصفهان

کاشان خیابان شهید بهشتی روبروی سپاه پاسداران ابتدای کوی تقدیس

۵۵۴۵۹۵۲۸ – ۵۵۴۵۹۵۲۷ – ۰۹۱۳۳۶۲۶۲۵۰

سایر

۰۶ خرداد ۱۳۹۷

۳۶۲

شهریار گرافیک

شهریاری علیرضا

شهریاری علیرضا

اصفهان

اصفهان خیابان آیت اله ارباب جنب مبل مرکزی شماره ۱۷۷ واحد ۱

۶۶۲۵۰۹۱ – ۰۹۱۳۱۱۴۰۵۴۹

سایر

۰۴ مهر ۱۴۰۱

۳۶۳

شهریار لنجان

قاسمی نسرین

قاسمی نسرین

اصفهان

لنجان زرین شهر خیابان امام خمینی(ره) شمالی شماره ۵ مجتمع جام جم

۵۲۲۳۵۰۷۳ – ۰۹۱۳۳۳۴۰۰۷۴

سایر

۰۵ خرداد ۱۳۹۸

۳۶۴

شید رخ

زمانی فهیمه

زمانی فهیمه

اصفهان

اصفهان جی جنب مجتمع سمند طبقه بالای آبگرمکن آقایی

۰۹۱۳۸۶۵۴۵۵۲ – ۰۹۱۳۰۸۸۰۸۰۳ – ۵۲۲۷۲۴۴

۳۶۵

صبح

انکوتی صورناکهلی امین

انکوتی صورناکهلی امین

اصفهان

اصفهان.بهارستان. میدان ولیعصر. مجتمع تجاری اداری اشکان. طبقه دوم. واحد۲

۶۶۲۳۶۳۲ – ۰۹۱۳۹۲۷۹۴۰۴

طراحی و خدمات چاپ

۳۶۶

صبح اصفهان

احمدی محمد هادی

احمدی محمد هادی

اصفهان

اصفهان خیابان میر جنب پل هوایی مجتمع تجاری پگاه طبقه ۲ شماره ۲۲۱

۰۹۱۳۳۰۳۰۱۴۱ – ۳۶۶۲۲۴۹۹ – ۳۶۶۲۲۶۹۰

سایر

۲۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۶۷

صد و بیست و هشت ۱۲۸

طاهری حسین

طاهری حسین

اصفهان

اصفهان بلوار آینه خانه خیابان جهانگیرخان قشقایی بن بست شقایق شماره ۳۴

۰۹۱۳۳۱۲۱۷۲۵ – ۰۳۱۳۶۶۱۱۲۴۴ – ۰۳۱۳۶۶۵۱۲۵۸

سایر

۰۷ آذر ۱۳۹۹

۳۶۸

صدرا گرافیک

کشاورز معتمدی فرشته

کشاورز معتمدی فرشته

اصفهان

اصفهان. خیابان شریعتی. مقابل اورژانس بیمارستان شریعتی.پلاک۱۴۸.طبقه اول

۲۲۳۰۴۷۳ – ۰۹۱۳۲۶۷۰۷۱۷

طراحی و خدمات چاپ

۳۶۹

صریر

رضایی محمد رضا

رضایی محمد رضا

اصفهان

خمینی شهر. خیابان کهندژ. جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای

۳۶۳۹۴۴۴ – ۰۹۱۳۲۱۸۰۸۷۲

طراحی و خدمات چاپ

۳۷۰

صهبا

جوشن الهام

جوشن الهام

اصفهان

اصفهان خیابان شریف واقفی حد فاصل چهارراه ابوالحسن و سه راه ملک نبش کوچه ۲۰ شماره ۴۰ طبقه ۲

۰۹۱۳۴۲۳۶۳۵۳ – ۳۲۶۶۷۸۸۷

سایر

۱۱ مهر ۱۳۹۶

۳۷۱

طالب زاده

طالب زاده رسول

طالب زاده رسول

اصفهان

نائین بلوار شهید مطهری جنب کوچه شماره ۱۰

۴۶۲۵۹۶۵۲

سایر

۰۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۷۲

طراحان آفتاب

مرتضوی سید امیر

مرتضوی سید امیر

اصفهان

کاشان خیابان شهید بهشتی ابتدای کوچه تقدیسی

۰۹۱۳۳۶۳۴۷۷۵ – ۴۴۷۲۵۵۸

سایر

۰۷ تیر ۱۳۹۹

۳۷۳

طراحان اثر

مهردادفر مریم

مهردادفر مریم

اصفهان

اصفهان خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به سه راه خانه اصفهان روبروی پمپ بنزین مجتمع اتوپارسیان طبقه فوقانی واحد ۲

۰۳۱۱۹۵۱۳۴۳۹

طراحی و خدمات چاپ

۳۷۴

طراحان ایران

پوراعتدال مهرداد

پوراعتدال مهرداد

اصفهان

اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت غربی نرسیده به چهارراه گلزار روبروی جهاد دانشگاهی ساختمان نفیس طبقه ۳ واحد۶

۰۹۱۳۳۱۵۴۰۸۲ – ۲۶۵۲۹۲۹

سایر

۲۱ آذر ۱۴۰۱

۳۷۵

طراحان بوم هنر

توکلی کاشی وحید

توکلی کاشی وحید

اصفهان

اصفهان بلوار کشاورز نبش کوچه یخچال ساختمان کومانسو طبقه اول

۰۹۱۳۲۶۴۲۸۹۸ – ۰۳۱۳۷۷۶۵۶۵۳

سایر

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

۳۷۶

طراحان پرتو

محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

اصفهان

اصفهان خیابان حمزه اصفهانی شمالی انتهای بن بست ۳۴ ساختمان پرتو

۳۶۶۳۳۳۹۵ – ۰۹۱۳۱۱۴۸۸۲۸

سایر

۰۷ آذر ۱۴۰۱

۳۷۷

طراحان تصویر هنر

امیدی حامد

امیدی حامد

اصفهان

اصفهان خیابان ارتش خیابان مسجد اعظم نبش کوچه شهید اکبر علیرضایی شماره ۱

۰۹۱۲۳۹۶۶۷۱۷

سایر

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۷۸

طرح آسمان

قائدی فرزانه

قائدی فرزانه

اصفهان

گلپایگان میدان بسیج ساختمان پارسیان طبقه ۴ واحد ۶

۵۷۴۲۴۵۴۹

سایر

۰۱ دى ۱۳۹۷

۳۷۹

طرح جامع پارسیان

همایونی محسن

همایونی محسن

اصفهان

نجف آباد خیابان شریعتی مقابل اداره آب طبقه دوم

۴۲۷۴۰۵۰۰ – ۰۹۱۳۲۳۳۳۳۱۵

سایر

۱۵ شهریور ۱۳۹۸

۳۸۰

طرح ریزان

عابدی احسان

عابدی احسان

اصفهان

کاشان میدان ۱۵ خرداد ابتدای خیابان طالقانی ساختمان امام جواد(ع)

۰۹۱۹۰۱۹۸۷۹۷ – ۵۵۴۷۱۶۱۵

سایر

۲۶ آبان ۱۳۹۶

۳۸۱

طرح زمان

مختاری طاها

مختاری طاها

اصفهان

اصفهان بلوار کشاورز روبروی صندوق قرض الحسنه هجرت دستگرد نبش کوچه شهید اسماعیلیان شماره ۲ واحد ۲

۰۹۱۳۳۱۵۱۳۷۹ – ۳۷۷۶۵۵۱۷

سایر

۱۲ دى ۱۳۹۸

۳۸۲

طرح نگار

عابدی درچه رسول

عابدی درچه رسول

اصفهان

درچه میدان امام خمینی(ره) خیابان طالقانی روبروی بانک ملت

۰۹۱۳۹۰۹۴۵۴۷ – ۳۳۷۶۱۶۱۰

سایر

۲۳ شهریور ۱۳۹۸

۳۸۳

طرح و ایده پارسه

انصارپور امید

انصارپور امید

اصفهان

اصفهان بزرگراه خیام جنب روگذر شهید مطهری ساختمان پارسه طبقه ۱ واحد ۲

۰۹۱۳۳۲۷۵۱۳۱ – ۳۲۳۷۸۱۸۸

سایر

۰۴ مهر ۱۳۹۷

۳۸۴

طلوع ارتباطات

وداد سید حمید

وداد سید حمید

اصفهان

اصفهان میدان ۲۵ آبان ابتدای خیابان ادیب ساختمان فوقانی بانک شهر طبقه ۳ واحد ۳

۰۹۱۳۳۹۴۰۴۰۰ – ۰۹۱۳۰۳۳۰۶۳ – ۳۴۴۷۹۴۶۸

سایر

۰۱ خرداد ۱۳۹۶

۳۸۵

طلوع سبز

معتمدی داریوش

معتمدی داریوش

اصفهان

اصفهان. خیابان مسجد سید مقابل بانک رفاه طبقه فوقانی رالی اسپورت

۳۲۳۴۶۲۰۰ – ۰۹۱۳۱۱۶۳۵۲۲

سایر

۱۴ مهر ۱۳۹۵

۳۸۶

طنین

نکویی مقدم ابراهیم

شرکت پرشیا طنین اصفهان

اصفهان

اصفهان خیابان میر بن بست ایمانی شماره ۴۳ طبقه ۲

۶۵ – ۳۶۶۲۵۴۶۴ – ۰۹۱۳۱۱۹۷۵۵۲

سایر

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۳۸۷

عارف

مقبل اصفهانی امیررضا

مقبل اصفهانی امیررضا

اصفهان

اصفهان خیابان شریف واقفی جنب بانک سپه طبقه فوقانی موسسه قوامین واحد ۱

۰۹۱۳۳۰۸۷۳۷۰ – ۳۲۶۶۱۰۹۹ – ۳۲۶۶۰۳۷۷

سایر

۲۴ تیر ۱۳۹۸

۳۸۸

عروج

ارفع تبار حمید

ارفع تبار حمید

اصفهان

کاشان.بلوار کاشان. قلم۱۹. بن بست لاله۴. پلاک۶

۰۳۶۱۵۵۷۰۵۲۵ – ۰۹۱۳۱۶۱۳۰۶۶

طراحی و خدمات چاپ

۳۸۹

عصر گرافیک

کدخدایی داود

کدخدایی داود

اصفهان

اصفهان خیابان شیخ مفید بعد از کوچه ۲۲ ساختمانن سپهر طبقه ۱ واحد ۱۱

۶۶۳۹۹۸۱ – ۰۹۱۳۱۶۲۲۲۱۷

سایر

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳۹۰

عقیق ایرانیان

کبیری محمد

کبیری محمد

اصفهان

اصفهان خیابان باهنر روبروی ساختمان مهزیار کوچه ۱۷ شماره ۲۳

۰۹۱۳۱۸۶۳۸۴۳ – ۰۹۱۳۱۰۷۲۰۱۹ – ۳۳۴۵۶۷۳۰

سایر

۱۹ مهر ۱۳۹۸

۳۹۱

عنبری

عنبری موسی

عنبری موسی

اصفهان

فریدن داران بلوار طالقانی روبروی بنیاد شهید

۰۳۱۵۷۲۲۳۸۴۴

سایر

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

۳۹۲

فارابی

سبحانی محمد

سبحانی محمد

اصفهان

اصفهان. خیابان هشت بهشت شرقی ابتدای خیابان لاهور مجتمع الماس طبقه ۲ واحد ۴ بالای املاک ایوان

۰۹۱۳۱۱۶۰۸۸۹ – ۰۹۳۰۱۳۰۱۶۰۰

سایر

۰۱ دى ۱۳۹۶

۳۹۳

فام نقش

سلطانی پری ناز

سلطانی پری ناز

اصفهان

شهرستان تیران بلوار امام خمینی(ره) جنب اداره پست

– –

سایر

۲۴ آذر ۱۳۹۶

۳۹۴

فانوس

طبق چی احمد

طبق چی احمد

اصفهان

اصفهان. خیابان نشاط. بعد از تقاطع هشت بهشت.مقابل بانک ملی ساختمان مهر. طبقه دوم. واحد۴و۶

۲۶۴۵۰۳۳ – ۰۹۱۳۱۱۳۱۰۱۶

آگهی نامه

۳۹۵

فانوس سبز

مقنی علی

مقنی علی

اصفهان

کاشان میدان کمال الملک کوچه آزادی شماره ۴۶

۵۵۴۰۷۲۲۷۱ – ۰۹۱۳۱۶۳۲۲۳۹

سایر

۰۴ مهر ۱۳۹۸

۳۹۶

فانوس کویر

صدیقی فر زهرا

شرکت تعاونی فانوس کویر آران وبیدگل /شیره پزآرانی علیرضا

اصفهان

آران و بیدگل. خیابان محمد هلال جنب بانک مسکن

۰۹۱۳۳۶۱۷۰۳۶ – ۰۳۶۲۲۷۳۱۵۵۷

سایر

۰۴ تیر ۱۳۹۸

۳۹۷

فانوس گرافیک

سبحانی محمدرضا

حسینی سید ابوالفضل

اصفهاناصفهان. خیابان فروغی. ابتدای خیابان پنج رمضان. ساختمان برج طبقه ۲

۳۳۳۷۶۵۰۶ – ۰۹۱۳۱۰۹۱۸۶۰ – ۰۹۱۳۳۱۷۹۴۲۶

سایر

۱۳ دى ۱۳۹۶

۳۹۸

فتح

عسگری جعفرعلی

عسگری جعفرعلی

اصفهاناصفهان خیابان وحید نبش حسین آباد مجتمع تجاری عسگری طبقه ۱ واحد ۵

۷۷۶۰۸۹۹ – ۰۹۱۳۹۱۵۴۸۸۶

۲۱ فروردین ۱۳۹۵

۳۹۹

فدک گرافیک

حر مصطفی

حر مصطفی

اصفهان

اصفهان خیابان فرشادی جنب هتل سپاهان ساختمان ۵۷ واحد۱

۳۲۲۳۲۸۰۵ – ۰۹۱۳۳۱۴۴۸۹۹

سایر

۱۲ دى ۱۴۰۰

۴۰۰

فرا گرافیک

اطمینانی الهه

اطمینانی الهه

اصفهان

اصفهان خیابان شریف واقفی نبش ابوالحسن اصفهانی طبقه فوقانی دفتر خیریه پلاک ۳۷ واحد ۲

۰۹۱۳۱۰۳۷۹۴۴ – ۳۲۶۶۷۰۴۵

سایر

۱۹ خرداد ۱۳۹۸