اوج هنر برتر

در اغلب کلاسهای آموزشی، هنگامی که من در مورد آموزش کارکنان صحبت می کنم ، مدیران حاضر در کلاس این سوآل را می پرسند که :

 

-اگر آموزش بدهیم و آنها سازمان را ترک کنند چه باید بکنیم؟

 

می دانم که این سوال اغلب شماها هم هست اما به نظر من پرسیدن این سوال اشتباه است و باید سوال را اینگونه پرسید:

 

-اگر کارکنانمان را آموزش ندهیم چه می شود؟

 

با گذری بر سیاستهای سازمانهای موفق و پیشرو متوجه می شویم که این سازمانها مبالغ هنگفتی را سالانه صرف آموزش می کنند چون به خوبی می دانند که آموزشهای به جا و مناسب سود بسیار زیادی را نصیب سازمان می کند. بر طبق تحقیقات انجام شده، صرف هزینه برای آموزش کارکنان می تواند ۲۰ تا ۳۰ بابر هزینه آموزش برای سازمان سودآوری داشته باشد.

به خاطر سرعت فوق العاده بالای تغییر و رقابت در صنایع امروزی، اگر کارکنان در سازمان پیوسته بهتر نشوند در عمل بدتر می شوند و شرکتهایی که به کارکنانشان اموزش می دهند جلوتر می افتند.

 

✳️آموزش ادامه دار و رشد و توسعه دیگر یک انتخاب و دلبخواهی نیست بلکه کاری کاملا اجباری است که برای بقا در شرایط امروز جهان ضروری است