چگونه در میان کارکنانتان اعتماد ایجاد کنید

Image result for ‫چگونه در میان کارکنانتان اعتماد ایجاد کنید⁉️‬‎

 

چگونه در میان کارکنانتان اعتماد ایجاد کنید⁉️

 

یکی از بزرگان دنیای مدیریت خطاب به مدیران ناموفق و ناکارآمد چنین گفته است: «شما در شرکتتان به اندازه کافی به همدیگر اعتماد ندارید که بتوانید موفق شوید.»

آنچه در این جمله معنادار نهفته است اینکه یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای رسیدن به موفقیت مدیران در سازمانهای تحت رهبری‌شان این است که باید قادر باشند بین خود و کارکنان از یکسو و بین تمام کارکنان از سوی دیگر، اعتماد متقابل و پایدار ایجاد کنند.

در واقع قدرت اعتمادسازی یک مدیر از جمله فاکتورهای متمایزکننده او محسوب می‌شود که این مساله در مورد مدیران جوان و تازه‌کار بیشتر مصداق پیدا می‌کند.

 

 

با این همه باید دانست که اعتمادسازی در درون سازمان‌ها و میان اعضای تیم‌های کاری، فرآیندی پیچیده و حساس است که در راستای انجام آن باید به نکات و توصیه‌هایی چند توجه داشت که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

 

۱) به افرادتان اعتماد کنید تا آنها هم به شما اعتماد کنند.

۲) اولویت‌های فردی و شرکتی خود و افرادتان را به اهداف و استراتژی‌های شرکت پیوند بزنید.

۳) کارکنانتان را در جریان نتایج و وضعیت مالی شرکت قرار دهید.

۴) زحمات کارکنانتان را قدر بدانید و به هر بهانه‌ای از آنها ستایش کنید.

۵) حساسیت نسبت به اشتباهات خود را به کارکنان نشان دهید.

۶) به‌صورت کاملا حساب‌شده و قانونمند در جهت تفویض اختیارات و قدرتتان گام بردارید.

۷) عملکرد درخشان هر کدام از کارکنانتان را به‌صورت علنی و برای همه افشا کنید.

۸) با حمایت از کارمندی که مرتکب اشتباه شده است، اعتماد او را به خود جلب کنید.

۹) همیشه و در همه حال گفتار و کردارتان را هماهنگ کنید.

۱۰) مسوولیت‌پذیر باشید تا افرادتان هم مسوولیت‌پذیر باشند.

۱۱) مدیران میانی و سرگروه‌های تحت‌رهبری‌تان را به اعتمادسازی با زیرمجموعه‌هایشان وادار سازید.

۱۲) به کارکنانتان بیاموزید چگونه حرف بزنند و تصمیم بگیرند.

۱۳) بروز اشتباهات کاری را به فرصتی برای آموزش کارکنان تبدیل کنید.

۱۴) ارزش‌های شفاف و ملموسی را برای کارکنانتان تعریف کنید.