چگونه توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل‌آورید ؟

Related image

چگونه توان خلاقیت را توسعه دهید و به عمل‌آورید ؟

-خلاقیت را انتخاب کنید :

برای خلاق بودن ، گام اول این است که ، تصمیم بگیرید خلاق باشید .

-مانند مسافر فکر کنید :

همانند گردشگری در سرزمین خارجی ، تلاش کنید چشمان خود را   به اطراف بگشایید ، مستقل از اینکه چقدر آشنا یا معمولی ، به نظر می‌رسد . منتظر نمانید تا جرقه یا ایده‌ای ، به سراغ شما بیاید . خود را در معرض تجارب و ایده‌های جدید ، قرار دهید .

-توجهی با آرامش داشته باشید :

جرقه‌ها و ایده‌های ناب ، معمولاً زمانی می‌آیند که ، ذهن شما آرام است و متمرکز بر کار خاصی ، نیست. این آرامش به ذهن اجازه می‌دهد ، بین ایده‌های به ظاهر نامرتبط ، ارتباط برقرار کند .

-با کاربر نهایی خود ، همدردی کنید :

وقتی نیازها و موقعیت مردمی را که ، برایشان کار می‌کنید ، بهتر درک کنید ، می‌توانید ایده‌های نوآورانۀ بیشتری ، تولید کنید.

-سؤال بپرسید و با چرا شروع کنید :

مجموعه‌ای از سؤالات «چرا» ، می‌تواند جزئیات را کنار بزند و شما را به قلب موضوع برساند . برای نمونه ، اگر از کسی بپرسید ، چرا هنوز از فناوری قدیمی ، استفاده می‌کند ، پاسخ ممکن است بیشتر ، مرتبط با روانشناسی باشد تا سختی عملی کار با فناوری .

-چالش‌ها را بازتعریف :

گاهی وقت‌ها ، نخستین گام برای حرکت به سمت راه حلی بزرگ ، بازتعریف مسئله است . شروع کردن از نگاهی مختلف ، می‌تواند شما را به عمق مسئله ، رهنمون کند .

-شبکۀ پشتیبان خلاقیت بسازید :

خلاقیت می‌تواند ، به راحتی جریان یابد و البته ، جذاب‌تر باشد ، وقتی با افراد دیگر ، به صورت گروهی و تیمی روی ایده‌ها ، کار کنید .