چرا حمایت کارکنان از برند، محصولات و خدمات شرکت مهم است؟

Image result for ‫برند‬‎

چرا حمایت کارکنان از برند، محصولات و خدمات شرکت مهم است؟

حمایت کارکنان موضوعی است که با نشانه ذیل در رفتار و گفتار کارکنان قابل تشخیص است:

کارکنان حامی از محصولات و خدمات شرکت در بین دوستان و آشنایان تعریف کرده و سعی در بازاریابی پنهان برای محصولات شرکت دارند؛

 

چرا حمایت کارکنان مهم است؟

بر اساس تحقیق، ۸۴ درصد مشتریان، توصیه دوستان و آشنایان را در خریدشان تاثیر گذار می دانند و از آنجاییکه افراد به دوستان و آشنایان اعتماد می کنند لذا  احتمال خرید محصولات توصیه شده این دسته از افراد در بین خریداران بیشتر است؛

و همچنین از انجاییکه امروزه اکثر کارکنان در یکی از شبکه های مجازی عضو هستند، حمایت کارکنان از شرکت می تواند منجر به تبلیغ کالا و محصولات شرکت از سوی این دسته از کارکنان با بهای کاملا  رایگان گردد؛

پس حتی اگر سهمی از هزینه های بازاریابی را نیز صرف انگیزش و تعلق کارمند کارکنان کردید، قطعا بدانید که بطور غیر مستقیم به فرایند بازاریابی نیز کمک کرده اید