۶توصیه برای مدیران، بعد از تعطیلات

Image result for ‫۶توصیه برای مدیران، بعد از تعطیلات‬‎
آسان‌گرفتنِ بعضی از قوانین در این وقت از سال، به‌جای سخت‌گیری در آن‌ها، نتایج بهتری به بار می‌آورد.
 
مدیران زیادی از نزدیک‌ شدن فصل تعطیلات وحشت دارند، از تعطیلات عید نوروز به بعد، موجی از هیجان و حواس‌پرتی آغاز می‌شود و تمرکز خیلی‌ها را مختل می‌کند. اما هوشمندانه‌ترین و موثرترین رویکرد برای این روزها، نجنگیدن با آن است
١– قبل از قانون‌گذاری فکر کنید؛
٢– از  تعریف کردن ها استقبال کنید؛
٣– کارمندانِ منظم‌ را تشویق کنید؛

 

 ۴– شما هم به آن‌ها بپیوندید؛
۵– بگذارید کارمندان، جشنِ خودشان را بسازند
 ۶– در مورد زمان، انعطاف‌پذیر باشید؛