Image result for Panoramic photography

عکاسی پانوراما:

کلمه Panorama از ترکیب Pan (به معنی all = همه) و rama (به معنی sight = دید) ساخته شده‌است؛ پس می‌توان آنرا «چیزی که همه اطراف را در بر می‌گیرد» معنی کرد. به همین منظور عکس‌های پانوراما را در فارسی عکس‌های سراسرنما نیز می‌نامند. به هرگونه بازنمایی منظره با زاویه‌ای باز چه در نقاشی، عکاسی یا فیلم‌برداری ،سراسرنمایی گفته می‌شود.

Image result for Panorama photography tips

می توان یک تصویر پانوراما را با یک لنز واید عکاسی کرد یا می توان چندین عکس گرفت و آنها را با هم ترکیب کرد. نکته عالی در مورد ایجاد تصویر پانوراما به روش ترکیب چندین عکس با هم، جزئیاتی است که می تواند حفظ شود. با استفاده از عکاسی متوالی میتوان پانورامای ۳۶۰×۱۸۰ ایجاد کرد.

چند نکته برای ایجاد تصویر پانورامای استاندارد متشکل از چندین عکس که با هم ترکیب شده است:

  • از سه پایه استفاده کنید.
  • فاصله کانونی بین ۱۸mm و ۵۵mm را انتخاب کنید.
  • ازتنظیمات نوردهی، وایت بالانس و فکوس یکسان برای همه ی عکس ها استفاده کنید(تنظیم دستی).
  • همیشه از چپ به راست عکاسی کنید. نرم افزاری که شما برای ترکیب کردن تصاویر از آن استفاده می کنید، اولین تصویر در دنباله ای است که در سمت چپ قرار دارد.
  • تصاویر را حدود ۱/۳ همپوشانی کنید. بدان معنی که تصویر دوم حدود ۱/۳ از اولین تصویر را همپوشانی می کند. تصویر سوم ۱/۳ از تصویر دوم و غیره. اگر سه پایه ای دارید که درجه را نشان می دهد، هر عکس باید بین ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد. تعداد عکسها بستگی به فاصله کانونی و درجه بین عکس ها دارد.