اوج هنر برتر

نکات ساده در عکاسی به گفته استیو مک کاری

(Steve McCurry)

 

۱ – قانون یک سوم

 

stevemccurry21اگر

تصویر را بوسیله دو خط عمودی و دو خط افقی به ۹ قسمت تقسیم کنیم از محل تلاقی این خطوط ۴ نقطه که به آنها نقاط طلایی می‌گویند بوجود می‌آید. تاثیرگذارترین نقاط در کادر همین نقاط طلایی هستند. پس سعی کنید سوژه مورد نظر را در همین نقاط قرار دهید.

 

stevemccurry31

موقعیت عناصر مهم را در امتداد خطوط قرار دهید.

 

۲ – خطوط هدایت‌کننده

stevemccurry42از

خطوط طبیعی برای هدایت چشم بیننده، درون عکس استفاده کنید.

 

stevemccurry52

۳ – خطوط مورب

stevemccurry63

خطوط مورب برای القا جابجایی و حرکت گزینه های بسیار مناسبی هستند.

 

stevemccurry73

۴ – قاب‌بندی

stevemccurry84

از قاب‌های طبیعی موجود در صحنه مانند پنجره‌ها و درها استفاده کنید.

 

stevemccurry94

۵ – استفاده از تضاد

 

stevemccurry105

سعی کنید کنتراستی بین موضوع و پس‌زمینه پیدا کنید.

 

stevemccurry115

۶ – کادر را پر کنید

 

stevemccurry126به

موضوع خود نزدیک شده و نمایی بسته از آن بگیرید.

 

stevemccurry136

۷ – چشم غالب و برتر در مرکز عکس

 

stevemccurry147

چشم غالب و برتر سوژه را در مرکز عکس قرار دهید.

 

stevemccurry157

استفاده از چنین تکنیکی، به بیننده این حس را القا خواهد‌کرد که چشم سوژه او را دنبال می‌کند.

 

۸ – تکرار

 

stevemccurry168

 

طرح و نقشی که از تکرار بوجود می‌آید زیبا و دل‌انگیز است.

 

stevemccurry178اما

زیبایی بیشتر زمانی خود را نشان می‌دهد که این نقش و الگوها دارای تضاد باشند.

۹ – تقارن

stevemccurry189

 

تقارن چشم‌نواز است.

 

stevemccurry199و

اما آخرین توصیه از زبان استیو مک کاری: به یاد داشته باشید که ترکیب مهم است، اما قوانین برای این بوجود آمده‌اند که شکسته شوند. پس نکته اصلی در این است که دست و پای خود را با قوانین نبندید و از عکاسی لذت ببرید، عکاسی‌ای که سبک شماست و از نگاه شماست. وقت آن رسیده که دوربین خود را بردارید، از خانه یا محل کار بیرون رفته و شروع به عکاسی کنید.