نمونه های تبلیغات حجمی

 

تبلیغات حجمی (۳D) – یکی از پرطرفدارترین فرمهای تبلیغاتی است. تبلیغات حجمی با استفاده از کیفیت استثنایی، مواد نوآورانه و راه حل های نورپردازی مدرن تولید می شود.

تبلیغات حجمی زمینه ای برای خلاقیت و فرصتی برای جذب مشتریان و بازدید کنندگان شما است و تاثیر گذاری بیشتری بر ذهن مخاطب دارد.

این نوع تبلیغات به علت ۳بعدی بودن از زوایای مختلف قابل مشاهده است و میتوان در محل عبور و مرور افراد نصب کرد و علاوه بر جنبه تزیینی و تبلیغاتی میتواند کاربردی استفاده شود.
banc de llibres

IOV National Day Against Tobacco: Cigarettes Do you see how smoking disrupts your life? http://www.arcreactions.com/calgary-marketing-blog/

LA nouvelle compilation de street-art volume 18 pour le plaisir des yeux. Des créations à travers le monde récentes dans les rues.

This would definitely put pizza on the mind for lunch time! Brought to you by ShopletPromos.com - promotional products for your business.

Schweppes fountain guerilla marketing

 

 . Awesome idea and great in-your-face marketing for Nike - makes me want to go snowboarding :)

Related image

 

 

Heineken Football Pin by www.alejandrocebrian.com www.pinterest.com/alejandroboxRelated image

Dior, NYC #ambient marketing

 

 Excellent advertisement in the city Chicago for St. Patrick's Day by McDonald's. 122 Must See Guerilla Marketing Examples Guerrilla Marketing Photo