نقاط ضعف و قوت بیلبورد

 

Image result for ‫تصویرسازی بیلبورد‬‎

یک بیلبورد موفق باید دارای خصوصیاتی باشد تا آن را به یاد ماندنی و تاثیرگذار کند. البته این خصوصیات برای اغلب تبلیغاتی که در فضای باز ارائه می شوند باید رعایت گردد. که به طور خلاصه بدین قرار می باشند:

 

۱) درخاطر بماند.

۲) بسیار جلب توجه کند.

۳) دارای طراحی جذاب باشد (از طراحی گرافیک قوی بهره مند باشد.)

۴) رنگ های قدرتمند و بیان گر در آن به کار گرفته شود.

۵) خلاقیت و نوآوری در آن دیده می شود.

۶) دارای شعار تبلیغاتی تاثیرگذار و نو باشد.

۷) ازنظر مکان، با استانداردهای شهر و ترافیک مطابقت داشته باشد. (دید خوبی برای عموم داشته باشد واختلالی در شهر و تردد ایجاد نکند.)

۸) تابلوهای اطراف خود را تحت شعاع قرار ندهد بلکه نظمی خاص را با آنها دنبال کند.

۹) از نظر تصویر و شعار با موضوع اصلی تبلیغ یاد شده تطبیق داشته باشد.

۱۰) متناسب با روحیه و فضای فرهنگی و ارزش های جامعه طراحی و ارائه شود.

۱۱) آگاه کننده، ساده (تعداد عناصر به کار رفته در آن کم باشد)، سریع در انتقال مطالب و خلاصه قوی در بر قراری ارتباط با مخاطب باشد.

۱۲) شکل ظاهر خود بیلبورد (ساختار آن) متناسب، زیبا و ساده و هماهنگ با طرح منصوبه باشد.

۱۳) بیلبوردها باید دارای پرژکتورهای قوی (با نوردهی بالا) برای ثبت باشند تا جلب توجه کنند.

۱۴) ارائه نهایی آن (نصب تابلو اجرای اثر تبلیغاتی نصب اثر نوردهی) باید بسیار دقیق و تمیز باشد.

 

Related image

نقاط ضعف بیلبورد

۱- موجب جلب توجه رانندگان و مانع از تمرکز حواس آنها برای رانندگی بی خطر می شود و ممکن است در نهایت خطر بیافریند. گاهی آلودگی بصری حاصل از بیلبورد متعدد نزدیک به یکدیگر تعادل و آرامش محیط را مختل می کند و باعث تنش در بینندگان می گردد.

۲- تاثیر پیام بسیار آنی است و امکان فراموشی آن با توجه به تحرک ظاهری محیط اطراف بسیار است. مدت توجه بیننده به بیلبورد کوتاه است و به دلیل عدم تمرکز و سرعت و حرکت بیننده ممکن است بیلبورد تخیل و ذهنیت او را تحریک نکنند.

۳- چون عموم مردم از مقابل آن می گذرند بیننده خود را مخاطب شخصی آن نمی داند. در حالی که پوسترها غالبا در جاهایی نصب می شوند که تا حدی مخاطب خود را مشخص می کنند. به طور مثال پوستری که در دانشگاه نصب می شود به این معنی است که مخاطبان آن دانشجویان و مدرسان و استادان دانشگاه هستند.

۴- با توجه به اینکه در محیط عمومی قرار دارد واکنش بیننده نسبت به آن تا حدودی تابع قضاوت های اجتماعی است و طبیعی و آزادانه نمی باشد. البته در مورد پوسترهای معمولی هم این مشکل ممکن است وجود داشته باشد ولی احتمال آن خیلی کمتر است زیرا غالبا پوسترها در مکان هایی نصب می شود که مخاطبان آنها احتمال حضور بیشتری دارند.