( مدیریت – دانش – اخلاق – رهبری – انسانیت ): نگاه مدیریتی

( مدیریت – دانش – اخلاق – رهبری – انسانیت ):

نگاه مدیریتی

 

⭕️آهسته تر به کجا چنین شتابان…

 

اغلب مدیران ایرانی به دنبال سرعت عمل بیشتری برای انجام کارها هستند و میخواهند همه چیز سریعتر انجام شود. به همین دلیل سعی می کنند بیشتر کارها را خودشان انجام دهند. اما واقعیت این است ; برای داشتن یک مدیریت موفق باید با آرامش حرکت کنید. شما می توانید با سرعت حرکت کنید و افتخارات را نصیب خودتان کنید اما برای مدیریت دیگران، این سرعت جایز نیست و باید سرعت خود را کم و همراه با دیگران حرکت کنید و با انها افتخارات را کسب کنید.

باید با کارمندانتان همراه باشید، انها را آموزش دهید، راهنمایی کنید، هر وقت خواستند تنبلی کنند دوباره آنها را به کار برگردانید و سرپرستی تیم را انجام دهید. اینکار برخی وقتها خسته کننده است و راحت تر این است که کارها را خودتان انجام دهید اما باید بدانید نتیجه این همراهی، با زمانی که به تنهایی کارها را انجام می دادید اصلا قابل مقایسه نیست.

اگر می خواهید کارمندانتان رشد کنند و استعدادهایشان را به نمایش بگذارند برای هدایت آنان باید زمان بگذازید و زحمت بکشید