عکس های اصفهان قدیم

alt
میدان امام- عمارت عالی قاپو- ۱۳۵۶
alt
پل خواجو- ۱۳۴۹
alt
میدان امام اصفهان- ۱۳۴۷
alt
سی و سه پل-  ۱۲۸۴
alt
بازار اصفهان
alt
تاکسی فیات های مشکی اصفهان- ۱۳۴۷
alt
میدان امام- ۱۳۵۶
alt
سی و سه پل ۱۲۳ سال قبل
alt
جهان پهلوان تختی در چهلستون اصفهان- دهه ۴۰
alt
تخت فولاد- تکیه بابا رکن- خیابان سعادت آباد- ۱۳۴۷
alt
ابتدای خیابان شیخ بهایی- دهه ۵۰
alt
برج کبوتر مرداویج- ۱۲۷۲ شمسی
alt
بازار طلا فروشان اصفهان- ۱۳۴۷
alt
اولین عکس از پل خواجو- ۱۲۳۰
alt
عکس از سی و سه پل – ۱۳۵۲
alt
شهید شیرودی- مقابل پل خواجو- دهه ۵۰
alt
پل خواجو – ۱۳۵۶
alt
عمارت عالی قاپو- جنگ جهانی اول
پل خواجو
اصفهان
اصفهاناصفهان قدیم
اصفهان قدیم
اصفهاناصفهان قدیم
اصفهان قدیم
عکسهای قدیمی خاطره انگیز و کمیاب از شهر اصفهان
نمایی متفاوت از پل خواجو – اواخر دوره قاجار
اون بنای وسط پل خواجو را ببینید.
عکسهای قدیمی خاطره انگیز و کمیاب از شهر اصفهان
دوچرخه سواران اصفهانی در  سال های ۱۳۳۰
اصفهان رکورد بیشترین تعداد دوچرخه سوار را در ایران داشته.