عوامل مؤثردر برنامه ریزی شغلی

داشتن شغل برای ادامه زندگی و بقای فرد و جامعه او ضروری و اجتناب ناپذیر است. در انتخاب شغل مناسب و اشتغال موفقیت آمیز، عوامل متعددی دخالت دارند در اینجا به بررسی عوامل مؤثر در برنامه ریزی شغلی (برنامه ریزی برای انتخاب شغل) می پردازیم :

 

۱- توانایی ذهنی:

بدست آوردن شغل مناسب به میزان مشخصی از رشد و توانایی ذهنی نیازمند است بطور کلی توانایی ذهنی برای انتخاب شغل ضروری است. اگر فرد کم هوشی شغلی را برگزیند که انجام آن به هوش و توانایی زیادی نیاز دارد چنین فردی در کارش دچار محرومیت خواهد شد و از عهده انجام کارش به خوبی بر نخواهد آمد. همچنین اگر فرد با هوشی شغلی را انتخاب کند که به هوش کمتری نیاز دارد خیلی زود از شغلش خسته خواهد شد و رضایت کافی نخواهد داشت لذا بهتر است فرد شغلی را انتخاب کند که توانایی ذهنی کافی برای انجام آن دارد.

 

۲- استعداد:

مشاغل مختلف به استعدادهای خاص و معینی نیاز دارند معمولا موفقیت در شغل به وجود چندین استعداد نیاز دارد. استعداد عبارت است از توانایی فطری که به یادگیری کمک می کند و آنرا تسریع می نماید.

 

۳- رغبت

رغبتها همان دوستداشتنی ها در لحظه معینی از زمان هستند. دائما در حال تغییرند و بوسیله ی فرد آموخته می شوند. مشاوران شغلی و حرفه ای معتقدند رغبتها با توجه به عوامل محیطی و نیز تجربه فرد رشد و نمو کرده شکل و فرم خاصی به خود می گیرند. بنابر این می توان رغبتها را تغییر داد.

 

۴- شخصیت

شخصیت یک فرد مجموعه ی ویژگیهای یکتایی است که مختص فرد می باشد. افرادی که مشاغل مشابهی دارند تا حدودی ساخت شخصیتی مشابهی

دارند در یک تقسیم بندی می توان شخصیت افراد را به شش نوع تقسیم کرد:

الف) واقع بین: افرادی که در کار خود جدیت دارند واقع بین هستند و مهارتهای مکانیکی و قدرت جسمانی از خصوصیت بارز این افراد است، آنها راه حلهای عملی برای مشکلات جستجو می کنند و بیشتر به مشاغلی که به مهارتهای فنی نیازمند هستند اشتغال دارند.

ب) معنوی: خصوصیت بارز این طبقه تفکر، سازماندهی و قدرت استدلال است آنها روابط اجتماعی زیادی دارند کمتر به تغییر رشته دانشگاهی می پردازند از انجام شغلهای پیچیده ای که نیاز به تفکر دارند لذت می برند.

ج) اجتماعی: دارای رغبتهای اجتماعی هستند و نقش معلمی یا رواندرمانی را ترجیح می دهند انسانهایی مسئول و بشردوست هستند و قراردادهای اجتماعی را می پذیرند. در روابط اجتماعی مهارت دارند و از کارهای بدنی خوششان نمی آید.

د) قراردادی یا سنتی: احترام خاصی برای حفظ قوانین و مقررات قائلند دوستدار نظم و ترتیبند و از موقعیتهای پیچیده گریزانند.

ه) تهوری: در گویایی مهارت دارند ماجراجو هستند اجتماعیند و در فعالیتها نقش رهبر را دارند. در جستجوی قدرت و موفقیتند و می کوشند در امور مالی و تجاری و نظایر آنها مهارت کسب کنند.

ی) هنرمند: در بیان خصوصیات خود مهارت دارند. روابط حسنه ای با دیگران دارند از نظم ترتیب به دورند، در روابط خود با دیگران حساسند کمتر به کنترل خود می پردازند و به صفات زنانه بیش از صفات مردانه گرایش دارند.

سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل می گردد که به نوبه خود به رضایت شغلی منجر می شود.

 

۵-  عوامل محیطی:

عوامل محیطی مانند فرهنگ، نیازهای جامعه، خانواده و وضعیت جغرافیایی در انتخاب شغل مؤثرند. آداب و رسوم خانوادگی، وضعیت اقتصادی و محل اقامت از عواملی هستند که موجب تفاوت بین خصوصیات فردی می گردند و در انتخاب شغل مؤثرند، این تفاوتها در مناطق روستایی و شهری بیشتر مشهود است. نیاز های جامعه و محیط زندگی فرد از عوامل مؤثر دیگر در انتخاب شغل هستند وجود تراکم در برخی مشاغل ممکن است موجبات شکست شغلی و لزوم تغییر شغل را فراهم کند.

عدم توجه به هریک از این عوامل موجب انتخاب نامناسب و درنتیجه باعث یاس و ناامیدی و نارضایتی از شغل خواهد شد.

 

 برنامه ریزی فعالیت شغلی

در انجام برنامه ریزی فعالیت شغلی خود، به نقاط ضعف و قوت خود و همچنین ویژگی فرآورده ها، کالاها و یا خدماتی که تحویل می دهید، فکر کنید. به اینکه مشتریان شما چه کسانی بوده و دارای چه نیازها و انتظاراتی می باشند و همچنین به رقیبهای شغلی خود، شیوه فعالیت آنها و نوع فرآورده هایی که تولید می کنند نیز بیاندیشید.

مهمترین بخش برنامه ریزی فعالیت شغلی، برنامه ریزی مربوط به کار و پیشه خود شما می باشد. بدقت درباره شیوه فعالیت شغلی خود و فضا و امکانات و موقعیت قراگیری آن فکر کنید. به اینکه به چه ابزار و نیروی کاری نیاز داشته و از کدام شیوه تبلیغ جهت پیشبرد فروش خود استفاده می نمایید، بیاندیشید. همچنین برای خود روشن نمایید که آیا نوع بیمه هایی که دارا میباشید، در برگیرنده تمامی ریسکهای شغلی می باشند.

در برنامه ریزی فعالیت شغلی خود ذکر نمایید که چگونه میخواهید به برنامه ریزی اقتصادی و امور حسابداری، رسیدگی نموده و در ضمن از چه راه هایی به بررسی نحوه تحقق برنامه هایتان می پردازید.

دریافت کمک در جهت انجام برنامه ریزی فعالیت شغلی

راهنمایی های دقیقتر، در جهت تنظیم برنامه فعالیت شغلی را می توانید از مراکز مشاوره در امور مربوط به فعالیت های صنفی و تجاری ، دریافت کنید. از سایتهای مربوط به این مراکز می توانید راهنمایی هایی را درباره فعالیت های صنفی و تجاری ، به زبانهای فنلاندی و انگلیسی دانلود و ذخیره کنید. همچنین از این سایتها می توانید نمونه هایی از برگه های برنامه ریزی فعالیت شغلی و اسناد دیگری از این قبیل را دریافت نمایید.