عادت های افراد خلاق و موفق

Related image

خلاقیت،ویژگی درونی است که به وسیله عادت های خوب ،تقویت می یابد.

 

عادت‌های افراد موفق و خلاق، همواره مورد توجه مردم بوده است. برخی از این افراد موفق و خلاق برای افزایش بهره‌وری و خلاقیت خود، عادت‌های ویژه‌ای داشته‌اند که مخصوص آنها بوده و با استفاده از این عادات، ایده‌های مختلف را برای اجرا در ذهن خود به جریان می‌انداختند.

آنچه برای خلاق شدن نیاز است و باعث می‌شود افراد از همتایانشان با برچسب خلاقیت جدا شوند، تنها تعدادی انگشت شمار از عادت‌ها و ویژگی‌هاست که می‌توان آن‌ها را به صورت اکتسابی بدست آورد.

همه افراد می‌توانند با کمی تلاش، جنبه خلاق و مبتکر خود را به نمایش بگذارند. اما مشاهدات مصداقی نشان داده است که این خلاقیت‌ها در برخی افراد بیش از سایرین خود را به رخ می‌کشند.

آنچه برای خلاق شدن نیاز است و باعث می‌شود افراد از همتایانشان با برچسب خلاقیت جدا شوند، تنها تعدادی انگشت شمار از عادت‌ها و ویژگی‌هاست که می‌توان آن‌ها را به صورت اکتسابی بدست آورد.

 

افراد خلاق و موفق چه عادت هایی دارند؟

آنها به خلاقیت خود اجازه می دهند تا آنها را جلو ببرد.

این افراد به حس غریزه شان اعتماد دارند.بزرگترین دشمن خلاقیت،شک کردن به خود است.

افراد خلاق به میزشان نچسبیده اند،آنها می روند تا ببینند و جستجو کنند.

 

آنها نمی گذارند زمان آنها را محدود کند.

آنها سعی نمی کنند خود را نرمال و طبیعی و شخصی غیر از آنچه که هستند ،نشان بدهند.

بیشتر ایده های جالب در حمام به ذهنشان می رسد!

 

این افراد می دانند در چه چیزهایی بهترینند.

آنها زیاد سفر می کنند تا از فرهنگ مردمان دیگر چیزهای جدید و جالب یاد بگیرند.

افراد خلاق از مشکلاتشان تجربه های جالبی بیرون می کشند.

 

آنها مدام سوال می پرسند.

رویابافی می کنند.

اختراع می کنند.

 

با نگاهی متفاوت از دیگران به جهان نگاه می کنند.

قدم می زنند،مدیتیشن انجام می دهند و خود را از تنشها خالی می کنند.

 

اطرافشان را زیبا می کنند.

برای خودشان شانس می آفرینند.

و در نهایت اینکه از یاد گرفتن دست برنمی دارند…