طراحی گرافیک و تغییرات نوین

تکنولوژی ما را وا می دارد که در ادراک خود نسبت به طراحی به عنوان یک عنصر مهم در زندگی اجتماعی و فرهنگی تجدید نظر کنیم. علاوه بر این، پیشرفت صاعقه آسای تکنولوژیکی نیز در سال های اخیر کارکرد بسیاری از اجزا و کالاهای مصرفی شناخته شده را تغییر داده و با ایجاد وظایف تازه برای طراحی جهت واکنش به فضاها و الگوهای جدید استفاده همراه شده است. زیبا شناختی بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی قرار گرفته است.

«مدیریت طراحی» اصطلاحی است که گویای اهمیت طراحی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک است. برنامه ریزی تولید یک محصول علاوه بر مسأله فرم، مسایل سازمانی، اقتصادی، قانونی و بازاریابی را در برمی گیرد.

رشته طراحی در حال توسعه است و امروز ریختن طرح یک شرکت، تبلیغات تلویزیونی، بازاریابی از طریق تلفن و نرم افزار را نیز شامل می شود. بسیاری از دفاتر مستقل طراحی، علاوه بر طرح خود محصول، طراحی ساختار سازمانی و رفتارهای درون کمپانی را نیز ارائه می دهند.

تمامی جوانب طراحی نظیر ارتباط طراحی نو با هنر یا به عبارت دیگر ارتباطات میان رشته ای بین هنرهای کاربردی، هنر و صنعت، برپایی نمایشگاه های متعدد در موزه ها و پدیدار شدن طراحان موفق، نوعی آگاهی را نسبت به طراحی به عنوان بخش توجیه شده ای از فرهنگ عامه پدید آورده است.

طراحی نیز مانند موسیقی، تئاتر، فیلم های هنری و هنر از سوی شرکت هایی پشتیبانی مالی می شود که حمایت از فرهنگ را بخشی از هویت خویش ارزیابی می کنند. حتی کمپانی های مبلمان نظیر کارخانه سوئیسی ویترا یک مجموعه یا مجموعه های محدودی از محصولات خاص خود را توزیع می کند. فیلیپ موریس کمپانی تنباکو جایزه ای را برای طراحان جوان در نظر می گیرد و از محبوبیت و اعتبار فرهنگی طراحی برای بهبود وجهه خود استفاده می کند. در عصری که برداشت عموم از سیگار کشیدن و محصولات تنباکو چندان مثبت نیست و اعتبار تولید کنندگان سیگار پیوسته در معرض نابودی است، چنین اقداماتی شدیداً ضروری به نظر می رسد.

امروز نگاه فراخ بین به طراحی نمی تواند مسایل محیطی را نادیده بگیرد. امروز یک محصول «خوب» در استفاده از منابع و محیط صرفه جویی می کند. مصرف کنندگان بیش از پیش نسبت به مسایل محیطی حساس شده اند و کمتر از محصولاتی دارای خطرات زیست محیطی حمایت می کنند. انبوه کاغذهای مصنوعات سفید شده، ماژیک های سمی و دیگر زباله های خطرناک اداری، طراحان را وا می دارد که در خصوص مواد و فرآیندهای تولید مسئولانه رفتار کنند. طراحان همواره به سهم خود با این که دست نشانده های سرمایه داری و یا صرفاً «دکوراتورهای بازاریابی» قلمداد شوند، مخالفت کرده اند.

در طراحی «زیست محیطی» امروز دیگر صرفاً رجحان دادن به کاربرد مواد طبیعی به جای مصنوعی کفایت نمی کند؛ یک محصول هرچند های تک، برای زیست محیطی بودن باید با دوام و قابل بازیافت و نیز دارای جذابیت زیباشناختی ذاتی باشد.

امروز دیگر مسأله این نیست که برخی از «محصولات زیست محیطی» صرفاً به منظور بهبود وجهه کمپانی مورد استفاده قرار گیرند. در حقیقت نفس وجود محصولات زیست محیطی و ساخت زیست محیطی است که ضرورت دارد. اگر یک کمپانی ادراک دغدغه های محیطی را جنبه مثبت وجهه خود بداند، می تواند در ارتقای آگاهی وسیع تری نسبت به مسایل محیطی کمک کند، حتی اگر این امر به واسطه دل مشغولی های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حمل زباله و تعهد در برابر دولت جهت گسترش برنامه بازیافت پدید آمده باشد.

مصرف کنندگان نیز همچون سازندگان و طراحان در حال تغییر هستند. بسیاری از خریداران دیگر جویای اجناس پرجلوه و جلا نیستند بلکه علاوه بر ارزش عملی یک محصول، فردیت، اصالت و معنای آن محصول را برای زندگی خویش جست وجو می کنند. سال ها بحث و جدل سبب شده است که برخی از طرح ها و آرک تیپ های کلاسیک به نظر مطمئن و قابل اعتماد برسند و به سبب همین طرح هاست که بسیاری از مصرف کنندگان هنوز به آنها روی می آورند.

طراحی در طول سالیان دراز تاریخ خویش، تغییر کرده، گسترش یافته و در تعاریف و دامنه مسئولیت هایش وسعت پذیرفته است. امروز نگاه طراحی معطوف به مسایل فراگیرتری است تا صرفاً شکل ظاهری شیء. انکار نقش طراحی در صنعت و زندگی روزمره ناممکن است. با گسترده تر شدن دامنه مسئولیت های طراحی اهمیت آن نیز افزایش خواهد یافت. با وجود بخش بخش شدن بازار، تنوع محصولات وگونه گونی فرم ها احتمالاً به گسترش خود ادامه خواهد داد، زیرا چالش برای فردیت بخشیدن به محصولات و ایجاد تفاوت میان رقابت کنندگان جهت تسخیر بازار چنین تحولی را به همراه خواهد داشت.