مراحل طراحی و چاپ

طراحی و گرافیک

طراحی و گرافیک

تهیه اطلاعات اولیه و نیاز سنجی

برای طراحی و گرافیک در هنر برتر اطلاعاتی مانند متنها و عکسهای مرتبط برای طراحی کاتالوگ و معمولا توسط سفارش دهنده تهیه می شود. بعد از آن در اختیار هنر برتر قرار می گیرد.

این اطلاعات ستون اصلی کار می باشد. با کمک کارشناسان هنر برتر به شکل اتود اولیه بر روی کاغذ جانمایی می شوند. در این مرحله متون هر صفحه و عکسهای آن مشخص می شود. همچنین تعداد صفحات کاتالوگ تا حدود زیادی پیش خواهد شد.

طراحی و چاپ

طراحی و چاپ

طراحی و گرافیک

طراحی و گرافیک

اصلاح اطلاعات

با توجه به اینکه در بسیاری از موارد مشتری یا سفارش دهنده از تجربه کافی برای تهیه اطلاعات برخوردار نمی باشد. لذا کارشناسان هنر برتر اطلاعات اولیه ارسالی را اصلاح خواهند کرد. که شامل ویرایش متون ، ترجمه و جستجوی مجدد عکسها و در صورت نیاز عکاسی مجدد می باشد. تجربه نشان داده کاتالوگهایی که از عکسهای با کیفیت و حرفه ای برخوردار هستند. از اثربخشی چند برابری بهره می برند. همان طور که قبلا اشاره شد کاتالوگها عکس محور هستند. و عکسها نقش مهمی در زیبایی و اثرگذاری آنها ایفا می کنند.

طراحی و چاپ

طراحی و چاپ

طراحی و گرافیک

طراحی و گرافیک

طراحی و صفحه بندی

بعد از تکمیل اطلاعات، گرافیست های هنر برتر شروع به طراحی بخشهای مختلف کاتالوگ می کنند. مهمترین و اساسی ترین قسمت کاتالوگ صفحات جلد و پشت جلد آن می باشند. و بعد از آن تمپلت صفحات داخلی که می بایست همه و همه هماهنگ و همراستا باشند. پس از طراحی کامل، طرح ها به تائید سفارش دهنده می رسد. و برای چاپ آماده می گردند.

طراحی و چاپ

طراحی و چاپ

طراحی و گرافیک

طراحی و گرافیک

چاپ و نظارت بر چاپ

شروع مراحل چاپ و مراحل تکمیلی چاپ دارای حساسیت های خاص خود می باشد. کارشناس نظارت بر چاپ به تمامی این موارد دقت می کند. تا هماهنگی لازم برای تمامی موارد چاپی انجام شود. همچنین کارشناس ناظر بر چاپ به نوعی پل ارتباطی بین طراح و چاپخانه می باشد. پس از چاپ مراحل تکمیلی مانند سلفون  روکش های مختلف و صحافی انجام می شود. و پس از پایان این مراحل کاتالوگ های بسته بندی شده و به سفارش دهنده تحویل می شود.

طراحی و چاپ

طراحی و چاپ

طراحی و گرافیک

طراحی و گرافیک

جهت دیدن نمونه کارهای اوج هنر برتر کلیک کنید.