پذیرش سفارش انجام :
فیلم برداری صنعتی
ساخت تیزر حرفه ای
تیزر، تبلیغ، فیلم نمایشگاهی، آموزشی، توجیهی
منتورینگ و فیلم آموزشی

با امکانات اضافی چون:
هلی شات، تراولینگ، پروجیب و کرین
نور و صدا حرفه ای

کلیه خدمات عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
ساخت تیزرهای صنعتی و تبلیغاتی
با بهترین و بروزترین تجهیزات سینمایی
توسط تیم حرفه ای

  • عکاسی صنعتی
  • عکاسی تبلیغاتی
    عکاسی با بک سفید
  • عکاسی هوایی
  • عکاسی ۳۶۰
  • امکان عکاسی و جابجایی استدیو در محل شما

یک گزارش در قالب یک فیلم می تواند حتی در صورت عدم حضور شما مجموعه شما را به مخاطب به بهترین شکل معرفی نماید.