رهنمود اقتصای اپرا وینفری در برنامه توسعه اقتصادی آپرا، در سال ۱۹۸۹

Related image

رهنمود اقتصای اپرا وینفری در برنامه توسعه اقتصادی آپرا، در سال ۱۹۸۹

 

عناوین رهنمودهای مذکور از زبان با نفوذترین زن دنیا را در زیر می‌خوانید:

 

۱) زندگی خود را صرف راضی نگه داشتن اطرافیان نکنید.

۲) به هیچ نیرویی غیر از آنچه خودتان از خود سراغ دارید تکیه نکنید.

۳) از کسانی که شما را از پیشرفت باز می‌دارند و از پشت خنجر می‌زنند دوری کنید- اطرافتان را پر از افرادی کنید که شما را بالاتر ببرند.

۴) در زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای تان همیشه به دنبال هماهنگی و آرامش باشید.

۵) مهربان باشید.

۶) از عادت‌های بدتان دوری کنید- هر چیزی می‌تواند باشد: غذا، موادمخدر یا رفتارهای بد.

۷) با کسانی رفت و آمد کنیدکه به اندازه شما و یا بیش از شما هوش و ذکاوت داشته باشند.

۸) اگر پول، انگیزه حرفه‌ای شما است، آن را فراموش کنید.

۹) قدرت و توانایی‌تان را تسلیم فرد دیگری نکنید.

۱۰) در جست‌وجوی رویاهایتان پشتکار داشته باشید.