تیپ روانشناسی disc و تاثیر آن در مذاکره

 

تیپ روانشناسی disc یکی از مدل های شناخت تیپ شخصیتی می باشد.

این مدل می تواند به ما در مذاکره بسیار کمک نماید.

ما با شناخت تیپ شخصیتی طرف مقابلمان متوجه می شویم که باید با او چگونه برخورد نمائیم.

تیپ روانشناسی disc اولین بار در سال ۱۹۲۹ میلادی توسط دکتر مارستون معرفی گردید. دکتر مارستون معتقد بود که افراد را می توان با چهار سبک طبقه بندی نمود.

با شناخت تیپ روانشناسی disc طرف مقابلمان و مدل غالب خودمان می توانیم در مذاکراتمان موفق تر و اصولی تر رفتار نمائیم.

تیپ روانشناسی disc

همه ما یکی از این چهار حالت را داریم ولی یک یا دو رفتار در هر فرد بیشتر است و به آن رفتار غالب می گویند.

 

رفتارهایی که در سبک رفتارهای چهارگانه مشاهده می شود عبارتند از:

تسلط (Dominance) :

این دسته از افراد تمایل شدید دارند به این که بر افراد اطرافشان تسلط و کنترل داشته باشند. با اعتماد به نفس بالایی که دارند و به دنبال نتیجه گیری هستند

 

خصوصیات:

بی پرده سخن می گویند و رک هستند.

بدنبال چالش هستند و از آن بشدت استقبال می کنند.

در موضوعات و بحث ها، اصل موضوع مورد توجهشان قرار می گیرد.

 

نفوذ (Influence) :

این دسته از افراد که معمولاً اجتماعی هستند، علاقه دارند با متقاعد کردن دیگران و از تاثیر گذاری و نفوذ بر محیط تاثیر بگذارند.

 

خصوصیات:

با انرژی فراوان و پر شور.

معمولاً افراد خوشبینی هستند.

علاقه شدید به این که در کاری یا چیزی به مشارکت بپردازند.

حذف شدن در هر چیزی بسیار  ناراحتشان می کند.

 

ثبات (Steadiness) :

این دسته از افراد معمولاً افرادی قابل اتکا هستند و دوست دارند که خدمت کنند.

 

خصوصیات:

بسیار خونسرد و استرس اذیتشان می کند و از عجله فراری هستند.

افرادی بسیار آرام

اکثراً در نظر سنجی ها حمایت می کنند

بسیار فروتن و متواضع می باشند.

 

مو شکافی (conscientiousness) :

این دسته از افراد دوست دارند که مانند استاندارد ها باشند تا با دقت به کار تضمین بدهند. به تخصص و شایستگی اهمیت فراوان می دهند.

 

خصوصیات:

بسیار به استقلال علاقه دارند

افرادی تحلیلگر هستند

جزء بین

به هیچ وجه نمی توانند ببینند که اشتباه می کنند