کانون آگهی و تبلیغات اوج هنر برتر از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را در عرصه های مختلف تبلیغاتی در شهر اصفهان آغاز نمود، و طی ۱۰ سال اخیر در حوزه فیلمهای تبلیغاتی به صورت تخصصی تجاربی بسیار خوبی را به دست آورده است، با توجه به پتانسیل استان اصفهان که یکی از شهر های صنعتی ایران می باشد توانسته در حوزه صنعت خدمات تبلیغاتی قابل ملاحظه ای را ارائه نماید. فیلمهای تبلیغاتی و مستند های صنعتی از تخصصی ترین فعالیتهای حوزه تصویر میباشد. تا پایان سال ۱۴۰۰ این کانون توانسته بالغ بر  ۲۴۰ فیلم تبلیغاتی را با موفقیت تولید نماید.