یکی از خدمات تیم هنر برتر تولید فیلم های تبلیغاتی و تولید فیلم های صنعتی به زبان انگلیسی و عربی میباشد فیلم حاضر یکی از فیلم های تولیدی این کانون میباشد که به زبان عربی تهیه شده است  نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که ممکن است در در بسیاری از  شرکتهای تولید کننده فیلم صنعتی مشاهده کنید که فیلمهای صنعتی با زبان‌های عربی و انگلیسی تولید می شود اما مسئله بسیار مهم این است که آیا لهجه استفاده شده گوینده لهجه صحیح میباشد یا صرفاً یک ایرانی تبار است که سعی دارد عربی صحبت کند  در چند سال اخیر تلاش کرده‌ایم تا از گویندگان بسیار رده بالا و عرب زبان استفاده کنیم تا بتوانیم کیفیت فیلم تولیدی را بالا ببریم همچنین تطبیق تصویر و فیلم یکی از نکات بسیار کاربردی است که ما همیشه مد نظر داریم تا مخاطب فیلم ارتباط خوبی با آن برقرار نماید.