تاثیر روانشناسی رنگ ها (۱)

 روانشناسی رنگها

چهار رنگ – قرمز، آبی، زرد و سبز  به ترتیب به بدن، ذهن، احساسات و تعادل ضروری بین این سه مربوط می شوند.

روانسناسی یازده رنگ پایه به شرح زیر است:


قرمز . فیزیکی

مثبت: جسمانی ،فیزیکی، قدرت، گرما، انرژی، “مبارزه یا پرواز”، تحریک، هیجان.
منفی: اختلال، تجاوز، تاثیر بصری، فشار.

Image result for ‫قرمز‬‎

قرمز دارای بلندترین طول موج است. اگر چه از لحاظ فنی قابل ملاحظه نیست، اما  نزدیکتر از آنچه که هست بنظر میرسد و بنابراین توجه افراد را جلب می کند. از این رو  در چراغ های راهنمایی در سراسر جهان از این رنگ استفاده میشود. اثر این رنگ فیزیکی است؛ ما را تحریک می کند و ضربان قلب را افزایش می دهد، به این ترتیب این تصور ایجاد می شود که گذر زمان سریعتر است. قرمز خالص ساده ترین رنگ، بدون ظرافت ،تحریک کننده و پر جنب و جوش،قوی و بسیار دوستانه است.

آبی . عقلانی

مثبت: هوش، ارتباطات، اعتماد، کارایی، آرامش، وظیفه، منطق، خنکی، انعکاس، آرامش.
منفی: سردی، بی اعتمادی، عدم احساس، عدم دوستی ، کسلی .

Related image

آبی رنگ ذهن است و اساسا آرامش بخش و تاثیر گذار بر ذهن است، برخلاف واکنش فیزیکی که بر قرمز وجود دارد. آبی پررنگ، تفکر روشن و سبک تر را تحریک می کند، آبی کمرنگ، ذهن و تمرکز را آرام می کند. به نظر می رسد اشیاء آبی به اندازه قرمز نزدیک بنظر نمیرسند. در تحقیقات رنگ مورد علاقه در جهان رنگ آبی است با این حال، آن را می توان به عنوان رنگ سرد، بی ثبات و غیر دوستانه و کسل درک کرد.

رنگ زرد . عاطفی

مثبت: خوش بینی، اعتماد به نفس، عزت نفس، اضطراری، قدرت احساسی، دوستی، خلاقیت.
منفی: غیر منطقی بودن، ترس، شکنندگی احساسی، افسردگی، اضطراب، خودکشی.

Related image

طول موج زرد نسبتا بلند و اساسا تحریک کننده است. البته محرک احساسی، بنابراین زرد قوی ترین رنگ از نظر روانی است. رنگ زرد، روحیه و اعتماد به نفس را افزایش می دهد؛ این رنگ اعتماد به نفس و خوش بینی است. استفاده بیش از حد آن، و یا استفاده از تناژ اشتباه این رنگ در ارتباط با تنالیته های رنگ های دیگر ، می تواند باعث کاهش عزت نفس، ترس و اضطراب شود.

سبز. تعادل
مثبت: هماهنگی، تعادل، استراحت، عشق جهانی، استراحت، ترمیم، اطمینان، آگاهی محیط زیست، تعادل، صلح.
منفی: خستگی و کسالت، رکود، رطوبت.

Image result for ‫سبز‬‎

سبز به نظر می رسد  که نیاز به تعادل و  تنظیم ندارد ، بنابراین، سرشار از استراحت و اسایش است . سبز در مرکز طیف ها ، رنگ تعادل است –  مفهوم مهمی از رنگ سبز  برای بسیاری از افراد این است که در جهان حاوی مقدار زیادی رنگ سبز است، این نشان دهنده حضور آب و خطر کمتری از قحطی است،را اطمینان میدهد . این رنگ به نظر می رسد بیش از حد آرام است ، و می تواند رکود را نشان دهد و به اشتباه استفاده شود .

بنفش . روحانی
مثبت: آگاهی معنوی، مهارتی، بینایی، لوکس، اعتبار، حقیقت، کیفیت.
منفی: برون گرا، انحطاط، سرکوب، نادیده گرفتن.

Related image

کوتاه ترین طول موج، بنفش است که اغلب به عنوان ارغوانی توصیف می شود. آگاهی را به سطح بالایی از فکر، و حتی به حوزه ارزش های معنوی می رساند. رنگ بسیار درونگرایی است و موشوق تفکر عمیق است. آخرین طول موج قابل مشاهده قبل از اشعه ماوراء بنفش،مرتبط با زمان و فضا و کیهان است. استفاده بیش از حد از رنگ بنفش می تواند درونی گرایی را بیش از حد افزایش دهد و سریع تر از هر رنگ دیگر باعث ارتباط نادرست و زننده شود.