با مشتریانی که حق با آنها نیست، چگونه رفتار کنیم؟

❓با مشتریانی که حق با آنها نیست، چگونه رفتار کنیم؟

 

بخاطر داشته باشید، همیشه حق با مشتری نیست. برای حفظ سود کسب و کار خود و همینطور ازدیگاه دیگر برای حفظ سلامت شغلی و روانی خود، باید قادر باشید، مشتریان بد را بلافاصله تشخیص دهید و تا حد امکان از آنها فاصله بگیرید.

 

اگر مشتری شما به گونه ای رفتار میکند که این رفتار وی در یک فروشگاه قابل تحمل نیست، نهایت تلاشتان را به کار بگیرید تا آن

رفتار متوقف شود.

این سه راهکار میتواند در مواجهه با مشتریانی که حق با آنها نیست به شما کمک کند:

۱- روابطتان را بر مبنای صبر، حوصله و لبخند نگه دارید. مودب باشید، سریع ، کوتاه و قدرتمند پاسخ دهید.

۲- واکنش نشان ندهید. این نوع از مشتریان زندگیشان به واکنش بستگی دارد.

۳- روی کار خودتان متمرکز باشید. روی کار خود متمرکز باشید تا مشتریان دیگر نیز به سراغ شما بیایند. به هیچ عنوان درصدد آزار مشتریان نباشید و به مشتریان امنیت بدهید.