اصول موفقیت در کسب و کار به گفته سم‌والتون

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای وال‌مارت هم‌اکنون پرفروش‌ترین شرکت خرده‌فروشی جهان است.

بنیان‌گذار این شرکت مرحوم سم‌والتون می‌باشد. آنچه از پی می‌آید اصول ده‌گانه‌ایست که به‌نظر این مرد، اصول موفقیت هر کسب و کار می‌باشد.

قانون ۱) به کسب و کار خود متعهد باشید.

قانون ۲) سودهای حاصل را میان کارکنانتان تقسیم کنید.

قانون ۳) در شرکای خود انگیزه ایجاد کنید.

قانون ۴) با هر تعداد از همکارانتان که می‌توانید مرتبط شوید.

قانون ۵) از آنچه که کارکنانتان در کار، انجام می‌دهند قدردانی کنید.

قانون ۶) موفقیت‌های خود را جشن بگیرید.

قانون ۷) حرف‌های همه کارکانانتان را بشنوید.

قانون ۸) فراتر از حد انتظارات مشتریانتان عمل کنید.

قانون ۹) هزینه‌های خود را بهتر از هر چیز دیگر کنترل کنید.

قانون ۱۰) برخلاف جریان آب شنا کنید.