عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

احساس صلاحیت آغاز صلاحیت است

در کاری که انجام می دهید چقدر تبحر دارید آیا هیچ‌گونه آزمایش ارزیابی یا چیزی شبیه این ها را برای تشخیص توانایی خود انجام داده‌اید حتما راهی وجود دارد که دریابید کاری که انجام می دهید درست است و باید انتظار موفقیت داشته باشید یا خیر در حقیقت کسانی که فکر می‌کنند کار خود را درست انجام نمی دهند و توانایی دستیابی به موفقیت یا رهبری ندارند قدرت تغییر یک چنین تفکری نیز ندارند و اگر به موفقیت هم دست یافته باشند و این سبب می‌شود که توانایی‌های آنها از بین برود.

منتظر ارزیابی بعدیتان برای داشتن قضاوت بهتر نسبت به خود نباشید برای اینکه احساسات بر مبنای حقایق پایه گذاری نشده است شایسته بودن با احساس آن شروع می شود و بعد از آن شایستگی و صلاحیت به دست می‌آید و رقصنده از شهر اسپرین فیلم ایالت میسوری در آرزوی روزی بود که بتواند در برادوی برنامه اجرا کنند مسیر رسیدن به این هدف با شکوه از طریق اجرای برنامه در حضور اشخاص غیر حرفه‌ای و محلی بود از این کار بسیار هراس داشت و آن را به مانند معاینه شدن توسط دکتر در جلوی مردم می‌دانست او می گفت وقتی که قرار شد برای اولین بار این کار را انجام دهم بسیار ترسیده بودم اما بالاخره اجراهای مختلفی را انجام داد که در بعضی از آنها موفق و در بعضی دیگر ناموفق بود و از این طریق تجربه فراوانی به دست آورد و می گفت این اواخر مقابل کسانی که مرا مورد ارزیابی قرار می‌دادند.

اعتماد به نفس پیدا کرده بودم زیرا که تعداد این اجرا ها بسیار زیبا شده بود اولین باری که راست همراه یک گروه حرفه‌ای برنامه اجرا می کرد بسیار عالی بود که یک توضیح مناسب برای موفقیت خود در هر چه سریعتر حرفه‌ای شدن ارائه می کند اعتماد به نفس او می‌گوید اگر واقعا می‌خواهید کاری را انجام دهید باید آن را جدی بگیرید و به آن اعتماد و اعتقاد داشته باشید مجبور هستید کاری کنید که آن اتفاق بیفتد با نشستن و به امید دیگران بودن نتیجه خوبی حاصل نمی شود اولین قدم آنهایی که موفق شده اند پرورش احساسی بوده است که درباره توانایی‌های خودشان داشتند در حقیقت از هر ۱۰ نفر ۸ نفر با تصویری که از خود در زمینه توانایی شان در انجام کار داشته‌اند به موفقیت دست یافته اند و نه تمرین زیاد.