اثر زیگارنیک

اثر زیگارنیک

 

مغز انسان تکالیف ناقص ،ناکامل وگنگ را در مقایسه با تکالیف کامل و شفاف ، به مدت طولانی تری به خاطر می سپارد، .چرا که سعی میکند با فکر کردن به آنها رفع ابهام کند و به یک رضایت درونی برسد.

هرچع بهم ریختگی و کارهای ناتمام در اطرافمان بیشتر باشد تمرکز کمتر خواهد بود. به همین دلیل به داوطلبان کنکور وآزمونها پیشنهاد میشود از تماشای سریال های تلویزیونی دوری کنند چرا که وقتی ادامه سریال به قسمت آینده موکول میشود مغز تا مدتهای طولانی خود را درگیر پیش بینی سرنوشت سریال میکند.

هرکار ناتمام تمرکز وعملکرد ما رابه شدت کاهش میدهد.

ما نباید برای ذهن از عمد و مرتباً ابهام آفرینی کنیم تا ذهن انرژی ما را خرج آنها کند. چون ما به ذهن و انرژی آن نیازهای ضروری بیشتری داریم و باید صرفه جویی کنیم. هنگامیکه با دیگران برخورد میکنیم نباید از جملات دو پهلو و گنگ استفاده کنیم. تا افراد مجبور به اشغال کردن ذهنشان با آنها شوند. فرهنگ ما به خاطر ملاحظاتی، از این برخوردها و صحبت ها زیاد دارد. در اینجا چند نمونه از سخنان مبهم و رازآلود را بیان می کنم، خودتان هزاران نمونه را خواهید یافت:

تعارفات: وقتی که تعارفات زیاده می شود ذهن در پی جواب این است که فلانی واقعاً تعارف کرده است یا فقط به خاطر احترام حرفی را زده است.

جملات ناقص: می خواستم یه چیزی بهت بگم ولی پشیمان شدم …

آدم مثل تو ندیدم یه جوری هستی ….

حالا بگذریم یا جمله معروف حالا …

صلاح نیست شما اینجا باشی. صلاح نیست آموزش بیشتری ببینی (از گفتن دلیل خودداری کردن)

در اینجا لازم است با چند سؤال ابهام را رفع کنیم و از طرف مقابل دلیل گفتن جمله اش را جویا شویم وگرنه ذهن ناخودآگاهمان درگیر ابهام و قضاوت و یا حتی خود تحلیلی میشود.

راهکار:
۱٫ سعی کنید کارهای ناتمام را اولویت بندی کنید وروی کاغذ بنویسید و تک تک به آنها بپردازید تا پرونده شان بسته شده و ازذهن خارج شوند.خواهید دید ذهن چقدر خالی تر میشود.
۲٫ از باز کردن همزمان چندین کار اصلی و فرعی بپرهیزید پرداختن موازی به چند فعالیت بهره وری مغز شما را کاهش میدهد.
۳٫اتاق خانه، محل کار و هر محیطی که قرار میگیرید را مرتب و منظم کنید .
۴٫ شفاف حرف بزنید و از دام افرادی که گنگ و با کنایه صحبت میکنند بپرهیزید…