اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان

تلفن: ۳۲۶۴۰۶۶۵

آدرس: اصفهان، گلزار ، خیابان شیخ علیخان[۱۲] ، بن بست شفق[۱۰] ، پلاک -۱۰۲ ، طبقه اول کدپستی ۸۱۵۴۷۳۶۸۳۳

سایت اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغاتی اصفهان  http://www.isadun.ir/ 

اصفهان با توجه به پیشینه فرهنگی و تمدن کهن ، در مسائل فرهنگ و هنر همیشه پیشرو بوده و هست ، چه بسیار افراد گرانقدری که از این سرزمین سربرافراشته ، در عرصه فرهنگ و هنر این مرز و بوم قدم نهاده و توانسته اند نام اصفهان را نه تنها در کشور بلکه در تمام دنیا مطرح و اصفهان را مهد هنر و تمدن بنمایند ، هنرمندانی که یاد و خاطره آنان همیشه در ذهن مردم جاودانه است.

فعالیت جهت ایجاد اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغاتی از چندین سال پیش آغاز و به همت تنی چند از همکاران و فعالین پیگیری گردید ، در سال ۱۳۸۷ از سوی مسئولین ذیربط ، اتحادیه چاپخانه داران و لیتوگرافی های اصفهان به عنوان اتحادیه همگن تعیین و مقرر گردید کانونهای آگهی و تبلیغاتی جهت عضویت به آن اتحادیه مراجعه و پروانه کسب دریافت نمایند تا به حد نصاب مشخص شده برسند و بتوانند اتحادیه ایی مستقل تشکیل دهند .
در سال ۱۳۸۸ از طرف مجمع امور صنفی جلسه ای ترتیب داده شد که از همه کانونهایی که پروانه کسب دریافت نموده بودند دعوت بعمل آمد تا کاندیدای هیئت رئیسه اتحادیه اعلام حضور و مدارکشان را جهت شروع امور مقدماتی به مجمع تحویل نمایند. از بین افراد داوطلب تعداد ۱۸ نفر تایید شده و انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در دی ماه ۱۳۸۸ در مجمع امور صنفی شهر اصفهان با حضور نمایندگانی از استانداری ، اداره بازرگانی و هیئت نظارت بر انتخابات برگزار گردید و ترکیب هیئت رئیسه مشخص شد.

در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۸ جلسه ای با حضور هیئت رئیسه منتخب ، رئیس مجمع امور صنفی ، نمایندگان بازرگانی و استانداری در سازمان بازرگانی استان اصفهان تشکیل و در آن جلسه اعتبارنامه های هر یک از اعضاء هیئت رئیسه به آنان تحویل گردید.

از آن تاریخ هیئت رئیسه با اراده ایی قوی و پشتیبانی خوب اعضاء کارشان را شروع کرده و از اواخر فروردین سال ۱۳۸۹ محل مورد نیاز اتحادیه را آماده و تجهیز نموده است .

در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱۰ ، پروانه فعالیت اتحادیه به شماره ۱۸۴/۴/۱۱۴ از سازمان بازرگانی استان اصفهان اخذ گردید.

در مسیر تشکیل اولین اتحادیه مستقل کانون های آگهی و تبلیغاتی کشور در اصفهان ، مدیران و دست اندرکاران در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ، سازمان بازرگانی استان ، مجمع امور صنفی و اتحادیه چاپخانه داران و لیتوگرافی های اصفهان  هماهنگی ، همراهی و تلاش بسیاری نموده اند .