کانون آگهی و تبلیغاتی اوج هنر برتر

برای رشد کسب و کار شما ، ما یک تیم از متخصصان تبلیغات، گرافیک و هنر در کنار هم جمع آوری کرده ایم تا بخشی از موفقت های شما باشیم

محمد نصوحی

محمد نصوحی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک

امیر علی فتوحی

امیر علی فتوحی

مدیر تصویربرداری

کارشناسی گرافیک

علی چاوشی

علی چاوشی

مشاوره هنری

کارشناسی گرافیک

مهری نکویی

مهری نکویی

مدیر بازگانی

کارشناس ارتباطات

مولود اسلم بخش

مولود اسلم بخش

مدیر R&D-تحقیق و توسعه

کارشناس ارشد نرم افزار

نجمه قیاسوند

نجمه قیاسوند

مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

شیما زواره

شیما زواره

عکاس

کارشناس ارشد هنر

بهناز جمالی

بهناز جمالی

عکاس

کارشناسی عکاسی