کانون آگهی و تبلیغاتی اوج هنر برتر

برای رشد کسب و کار شما ، ما یک تیم از متخصصان تبلیغات، گرافیک و هنر در کنار هم جمع آوری کرده ایم تا بخشی از موفقت های شما باشیم

محمد نصوحی

محمد نصوحی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش استراتژیک

امیر علی فتوحی

امیر علی فتوحی

مدیر تصویربرداری

کارشناسی گرافیک

علی چاوشی

علی چاوشی

مدیر گرافیک و مشاوره هنری

کارشناسی گرافیک

مهری نکویی

مهری نکویی

مدیر بازگانی

کارشناس ارتباطات

سینا نصری

سینا نصری

مدیرتدوین

کارشناسی نرم افزار

مولود اسلم بخش

مولود اسلم بخش

مدیر R&D-تحقیق و توسعه

کارشناس ارشد نرم افزار

نجمه قیاسوند

نجمه قیاسوند

مشاوره حقوقی

وکیل پایه یک دادگستری

شیما زواره

شیما زواره

عکاس

کارشناس ارشد هنر

بهناز جمالی

بهناز جمالی

عکاس

کارشناسی عکاسی