نوشته‌ها

انیمشین سه بعدی

/
  انیمیشن سه بعدی به طور قابل توجهی متفاوت تر از ان…

درباره انیمیشن یا پویا نمایی؟

/
  انیمیشن توهم حرکت است که با نشان دادن مجموعه ای ا…

چند نکته برای ایجاد انیمیشن بهتر

/
انیمیشن ها مخاطبان زیادی را جذب می کنند و به همین دلیل اس…